Kort verslag Algemene Vergadering 19 mei 2022

Kort verslag Algemene Vergadering 19 mei 2022

De algemene vergadering op donderdag 19 mei in Museum Voorschoten trok een kleine 40 bezoekers. Die maakten het het bestuur niet al te moeilijk toen dat verantwoording over het in 2021 en de eerste maanden van dit jaar gevoerde beleid aflegde en summier de plannen voor de rest van 2022 ontvouwde. De vergadering was dan ook binnen een uur gedaan. Frederike Werts en Fred Snelderwaard werden bij acclamatie benoemd voor een nieuwe ambtstermijn. Zaken, die wel enige discussie opriepen, waren de wens om groter te groeien, het wel of niet mogen meenemen van partners naar onze ledenbijeenkomsten, het wel of niet doorgaan met het organiseren van lijsttrekkersdebatten voor gemeenteraadsverkiezingen en het jaarlijks wisselen van medium voor de maandelijkse OVV-pagina. Zo werd de suggestie gedaan om voor winkeliers in het dorp een combinatielidmaatschap met Centrum Ondernemers Voorschoten in te stellen en waren er opnieuw enkele leden, die vonden dat leden die vaak partners meenemen naar bijeenkomsten onevenredig van hun lidmaatschap profiteren. De zeer beperkte belangstelling onder de leden voor een bezoek aan het lijsttrekkersdebat van dit jaar werd deels aan de gekozen datum (in de krokusvakantie) en de naweeën van corona geweten. En de attentiewaarde van de OVV-pagina in de Voorschotense Krant werd door veel bezoekers veel hoger ingeschat dan in Groot Voorschoten. Het bestuur heeft alle opmerkingen nauwgezet genoteerd en gaat serieus kijken of die tot beleidswijzigingen moeten leiden.

Na afloop van de vergadering in het museum werd gezellig geborreld op het terras voor ’t Keldertje dat speciaal voor deze gelegenheid voor ons was opengesteld.