Laura van Klink: ‘Ondernemers vinden het een eer om voorgedragen te worden’

Ondernemersprijs 2017

Laura van Klink: ‘Ondernemers vinden het een eer om voorgedragen te worden’

Dit jaar organiseren wij voor de tweede keer de Ondernemersprijs, de prijs waarmee wij de ondernemerszin in Voorschoten willen stimuleren. Iedereen mag kandidaten voordragen, graag zelfs. Laura van Klink was jurylid in 2015 en ook dit jaar zit zij weer in de jury. Zij is in het dagelijkse leven adviseur ondernemersondersteuning bij de Kamer van Koophandel en regiomanager public affairs RijnGouwe en Rijnland bij VNO-NCW West. Wij vroegen naar haar ervaringen.

“Het is superleuk om in de jury te zitten. Ik vind het altijd een feestje omdat je echt een kijkje in de keuken van ondernemingen krijgt. Het is voor ondernemers heel erg eervol om voorgedragen te worden en dat merkte ik. Ze doen hun uiterste best om het verhaal van de onderneming te vertellen. En dan blijkt dat er vaak veel meer achter zit dan je vermoedt. Het gaat dan over hun drive maar ook over de moeilijkheden die ze zijn tegengekomen en hoe ze daarmee zijn omgegaan”, zegt Laura.

Jurering
Voor de ondernemers die dit jaar worden voorgedragen, is het natuurlijk leuk om te weten hoe zo’n jurering precies in zijn werk gaat. In 2015 hebben de juryleden de inzendingen gezamenlijk beoordeeld. “We kenden de namen van de bedrijven en in mijn geval keek ik dan even in het Handelsregister, maar ook op de website en de Facebookpagina van het bedrijf. Dat zijn ook waardevolle bronnen voor een eerste indruk. Vervolgens hebben we de ondernemers gevraagd om hun bedrijf te pitchen voor de jury, waarbij wij de gelegenheid hadden om ze vragen te stellen. Die vragen waren overigens heel verschillend omdat wij als juryleden allemaal een andere achtergrond hadden en vanuit onze eigen kennis en ervaring vragen stelden. Dat zorgde ervoor dat een onderneming vanuit verschillende invalshoeken werd belicht en dat was heel bijzonder.”

Kwaliteit en criteria voor de beoordeling
Volgens Laura was de kwaliteit van de aanmeldingen hoog ondanks dat er in 2015 relatief weinig tijd was geweest voor de aanmeldingen. “We hadden uiteindelijk voldoende aanmeldingen en we hebben enkele overlegrondes nodig gehad om tot een unanieme voordracht te komen. Tijdens de pitches hielden de juryleden elk een afzonderlijke scorelijst bij van de ondernemingen op maatschappelijke relevantie, werkgelegenheid, groeipotentie, duurzaamheid en ondernemersvaardigheden. Natuurlijk was er ook ruimte voor overige bijzonderheden”, vertelt Laura. “Tijdens de beraadslagingen werden de ondernemingen een voor een besproken en konden de juryleden hun scores toelichten. Er was niet één criterium wat het zwaarste woog. Het was altijd onderdeel van een compleet verhaal. Hoewel het om heel verschillende ondernemingen ging, konden we ze met gebruikmaking van de criteria toch met elkaar vergelijken.”

Tips
“Jullie zijn nu al gestart met de werving. Dat is goed, op die manier gaat het nomineren van bedrijven echt leven. Ik roep zeker ook alle ondernemers op om één of meer collega’s voor te dragen. Het is echt leuk om voorgedragen te worden. Dat hebben de betreffende ondernemers in 2015 echt zo ervaren. Het zou mooi zijn als wij als jury ook nog de tijd krijgen om de ondernemingen te bezoeken. Dat voegt een extra dimensie toe aan het verhaal omdat je de omgeving van de onderneming dan kunt meenemen in je gedachtenvorming. Een tip voor een voorgedragen ondernemer is: blijf vooral jezelf. Authenticiteit doet meer dan een gelikt verhaal dat klinkt als een reclamespot waarin alles altijd van een leiden dakje gaat. Ik ben geïnteresseerd in het echte verhaal.”

Voordracht doen?
Kijk hier hoe je een voordracht kunt doen.