Admaa Accountants

M.O. Verhulst AA

Admaa Accountants bestaat uit een team van ervaren en bekwame medewerkers. Een intensieve betrokkenheid zorgt voor een juiste wederzijdse communicatie van waaruit een optimale dienstverlening wordt gegarandeerd. Met een praktijkervaring van ruim 20 jaar beschikken wij over een uitgebreid netwerk.

Samen met de ondernemer zorgt de accountant voor inzicht in de financiën en voor een zo goed mogelijke inrichting van de bedrijfsadministratie. Hierdoor ontstaat een vertrouwensrelatie met de ondernemer, die hoge eisen stelt aan het vakmanschap en de integriteit van de accountant.

Wij nemen graag de tijd voor u.

Verhulst_M-1

Contactpersoon
M.O. Verhulst AA

Kantooradres
Schoolstraat 176
2252 CN Voorschoten

Postadres
Postbus 168
2250 AD  Voorschoten

Contact
T 071-5612024
M 06-51314141
Email
Website

Locatie