KS Consult

K. Smallenburg

KS Consult organiseert samenwerking in de bouwketen. Samen met de bouwpartners werken we aan een andere manier van samenwerking, met als basis wederzijds vertrouwen en transparantie. Naast het faciliteren van (de inmiddels welbekende) collectieve projectplanningen in de uitvoering, ondersteunen wij bouwpartners ook op het gebied van bouwtenders, planvoorbereiding en vastgoedontwikkeling.

Onze werkwijze hierbij is gebaseerd op SCRUM: zelfsturende teams, met alle benodigde kennis en expertise, die binnen een bouwopgave constant op zoek zijn naar wat het beste werkt. Het resultaat is altijd maximale focus de gewenste kwaliteit en functionaliteit van het vastgoed, een korte ontwikkeltijd- en bouwtijd en kwaliteitsborging op de bouwplaats.

Smallenburg_K

Contactpersoon
K. Smallenburg

Kantooradres
Thea Beckmanstraat 29
2251 ZL  Voorschoten

Postadres
Thea Beckmanstraat 29
2251 ZL  Voorschoten

Contact
M 06-51520829
Locatie