F.J.M. (Frank) ten Have

Erelid sinds 8 oktober 2020

Frank ten Have (directeur/eigenaar van F.J.M. ten Have Holding B.V.) is tijdens de algemene vergadering op 8 oktober 2020 wegens zijn grote verdiensten voor het Voorschotense bedrijfsleven in het algemeen en de OVV in het bijzonder tot erelid van de vereniging benoemd. Hij trad op 13 januari 2014 aan als voorzitter van het bestuur als opvolger van Hein Tipker.

In zijn ambtsperiode leidde hij ook het Economisch Platform Voorschoten (het overlegorgaan van de lokale ondernemersorganisaties) en was hij nauw betrokken bij het regionale overleg in de Koepel Leidse regio.

frank-ten-have-3kluitsnede

Contactpersoon
F.J.M. ten Have

Kantooradres
Leidseweg 105
2253 AA  Voorschoten

Postadres
Leidseweg 105
2253 AA  Voorschoten

Contact
T 071 561 04 40
E-mail