H. (Hein) Tipker

Erelid sinds 13 januari 2014

Hein Tipker (directeur/eigenaar van H. Tipker Exploitatie B.V.) is tijdens een extra algemene vergadering op 13 januari 2014 wegens zijn grote verdiensten voor het Voorschotense bedrijfsleven in het algemeen en de OVV in het bijzonder tot erelid van de vereniging benoemd. Kort na het begin in 1995 trad hij toe tot het bestuur. Vanaf 1997 was hij voorzitter.

Hij stond in 2002 aan de wieg van het Economisch Platform Voorschoten (het overlegorgaan van de lokale ondernemersorganisaties) en was nauw betrokken bij het regionale overleg als lid van het bestuur van de Kamer van Koophandel Rijnland en de Koepel Leidse regio. Op dezelfde avond werd hij ook benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Tipker_H

Contactpersoon
H. Tipker

Kantooradres
Margaretha Fergusonhof 4
2251 WB  Voorschoten

Postadres
Margaretha Fergusonhof 4
2251 WB  Voorschoten

Contact
T 071 561 30 14
E-mail