Duin Architekten

Ir. C.P. van Duin

Duin architekten is begin 2006 opgericht door ir. Kees van Duin. Hij deed dit na 15 jaar in dienstverband werkzaam te zijn geweest als projectleider van bouwprojecten voor diverse opdrachtgevers, uiteenlopend van particulieren tot de Rijksgebouwendienst. De doelstelling van het buro is bouwprojecten te realiseren van een zo hoog mogelijke kwaliteit, binnen het aangegeven budget.

De wensen van de opdrachtgever staan hierbij centraal. DUiN Architekten kan voor u het gehele bouwtraject verzorgen, vanaf het ontwerp- en tekenwerk tot de aanvraag van bouw- en milieuvergunningen, het verzorgen van de bouwbegeleiding, het bouwtoezicht en het bouwmanagement.

.

kees-van-duin
Contactpersoon
Ir. C.P. van Duin
Kantooradres
Papelaan 85 AA
2252 EG  Voorschoten
Postadres
Papelaan 85 AA
2252 EG  Voorschoten
Contact
T 071-5617093
M 06-51547058
Locatie