Boom Notariaat

Mr. A.S.C. van Straaten

Notaris Boom in Voorschoten is voor veel mensen een bekende naam. Alweer zo’n drie generaties geleden trad de eerste Notaris Boom aan. Hij werd opgevolgd door twee generaties Boom. Notaris Delahaije besloot na overname in 1999 het kantoor haar eigen naam te geven. Vanaf oktober 2018 is notaris Anita van Straaten eigenaar van het kantoor.
Zij is voor velen een bekend gezicht, omdat zij al drie jaar als kandidaat-notaris aan het kantoor verbonden is geweest. Om recht te doen aan de historie van het kantoor, kiest notaris van Straaten ervoor om de naam Boom in ere te herstellen. De werkwijze van het notariaat is helemaal van nu. Die is transparant, modern, laagdrempelig en met veel aandacht voor uw persoonlijke situatie.
anita-van-straaten
Contactpersoon
Mr. A.S.C. van Straaten

Kantooradres
Schoolstraat 218
2252 CP  Voorschoten

Postadres

Postbus 19
2250 AA  Voorschoten
Contact
T 071-5614040
F 071-5619063
Locatie