Levendige ZZP bijeenkomst

SONY DSC

Levendige ZZP bijeenkomst

De bijeenkomst over de Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (Wet DBA) op 19 april was voor zowel opdrachtgevers als opdrachtnemers zinvol en leerzaam. Hoewel Fred Snelderwaard en Ingrid Schut van Koeleman Accountants aan het begin zeiden weinig nieuws te kunnen melden over de in de ijskast gezette wet, bleek uit hun daarop volgende met veel vragen doorspekte inleiding de behoefte aan meer kennis over het onderwerp heel erg groot.

Fred en Ingrid gaven, soms aangevuld door Angèle Magré van de Kamer van Koophandel, ook aan de 35 aanwezigen te kennen dat de wet feitelijk gewoon geldt en dat alleen de controle op de uitvoering ervan op een laag pitje is gezet. Per 1 mei zijn dus bijvoorbeeld de VAR-verklaringen officieel niet meer geldig. Verder is de verwachting gerechtvaardigd dat er door een nieuw kabinet veranderingen zullen worden doorgevoerd nu de wet voor een heel groot aantal zzp’ers duidelijk negatief uitwerkt op de orderportefeuille, omdat met name grotere opdrachtgevers het laten afweten.

Zelfs degenen, die zeiden weinig nieuws te hebben gehoord, vonden het fijn de ingewikkelde materie op de heldere manier van Fred en Ingrid uitgelegd te krijgen. En ook kon men leren van de wijze waarop anderen op dit moment met het onderwerp omgaan. De verwachting is dat pas in 2018 en misschien nog wel later meer duidelijkheid komt. Beide inleiders deden de toezegging dan graag opnieuw langs te komen om de Voorschotense en Wassenaarse ondernemers in te lichten over wat hun dan te doen staat.

Bijgevoegd de sheets van de presentatie. Voor meer informatie over het onderwerp kun je ook mailen naar Ingrid Schut.