Lijsttrekkersdebat: Wie gaan Voorschoten de komende vier jaar regeren?

lijsttrekkersdebat20181

Lijsttrekkersdebat: Wie gaan Voorschoten de komende vier jaar regeren?

Op donderdag 7 maart, aan het begin van het met meer dan 200 personen drukbezochte lijsttrekkersdebat, stelde voorzitter Frank ten Have als discussieleider de intrigerende vraag wie ‘in’ is voor een wethouderfunctie. Dat bleken alleen Nanning Mol (VVD) en René Zoetemelk (CDA) te zijn. De vijf andere kopstukken gaven aan na verkiezing in de gemeenteraad te willen blijven en konden ook geen andere kandidaat-wethouder namens hun partij noemen. Wie het belangrijkste bestuursorgaan van de gemeente, het college van B&W, gaan vormen, zal dus ook na de verkiezingen op 21 maart voorlopig nog wel even in nevelen gehuld blijven.

Ten Have constateerde ook dat het Internationale Vrouwendag was, onder meer bedoeld om de participatie van vrouwen in het maatschappelijke leven te bevorderen, maar dat in Voorschoten van een omgekeerde beweging sprake lijkt te zijn nu zich onder zijn gesprekspartners geen enkele vrouw bevond tegenover vier in hetzelfde debat vier jaar geleden. Maar niet alleen de vier vrouwen waren vervangen, niet minder dan zes van de actoren waren nieuw en dat was te merken ook want niet allemaal waren ze even goed op de hoogte van wat er in het verleden is gebeurd. Alleen Erik Maassen (SP) is op herhaling.

Voor de OVV overigens niet per se een nadelige ontwikkeling. In de afgelopen jaren heeft men de contacten met alle partijen sterk geïntensiveerd, wat uiteindelijk geleid heeft tot veel meer begrip voor het ondernemersgeluid en opname daarvan in de verkiezingsprogramma’s. Ten opzichte van 2014 hadden vrijwel alle partijen hun OVV-rapportcijfer verbeterd. D66 scoorde met een 8 het hoogste, op de voet gevolgd door de VVD met een 7,5, en CDA en ONS met een 6. Zelfs GroenLinks met een 5 en PVDA met een 3,5 deden het beter. De SP met een min 0,5 viel erg uit de toon. Wie de scorekaart wil nalezen, kan deze hier vinden. Met deze uitspraken in hun programma’s willen en kunnen wij de partijen nu ook houden aan hun beloften.

Vrijwel alle partijleiders waren het erover eens dat de toekomst van Voorschoten in de Leidse regio ligt. Alleen René Zoetemelk (CDA) en Glenn Zeelt (ONS) wilden zich daar niet voor uitspreken. Een voortbestaan als zelfstandige gemeente heeft ieders voorkeur, maar Ad de Graaf (PVDA) en Johan van Rixtel (GroenLinks) gaven daarbij aan niet voor een eventuele fusie te zullen weglopen als blijkt dat dat de beste optie is voor een goed lokaal bestuur en effectieve gemeentelijke dienstverlening. Het CDA wil nog altijd de samenwerking met Wassenaar intensiveren, waar SP de ambtelijke werkorganisatie graag opgeheven ziet. Alternatieven als een grote groene buffergemeente met Wassenaar en Leidschendam-Voorburg tussen Leiden en Den Haag bleken helemaal op weinig sympathie te mogen rekenen met als argument dat het groen in Leidschendam-Voorburg nu ook al niet in goede handen is.

De stelling dat Voorschoten in 2025 energieneutraal kan zijn, werd alleen door Adriaan Andringa (D66) enthousiast omarmd, hoewel ook hij er zijn hand niet voor in het vuur durfde te steken dat dat echt kan lukken. Alle andere lijsttrekkers vonden het gewoon onrealistisch te veronderstellen dat Voorschoten zo snel een energiewende kan maken, maar men onderschrijft wel allemaal de noodzaak van veranderingen in de energievoorziening.

Alleen SP en PVDA vinden dat de gemeentelijke lasten voor de bedrijven extra omhoog mogen om de inwoners wat te ontzien. Hoewel de OZB ook in Voorschoten voor bedrijfslocaties hoger is dan voor woningen, zijn ze ten opzichte van de buurgemeenten het laagst, terwijl voor woningen precies het omgekeerde geldt. Niettemin kent Voorschoten een lage bedrijvigheid en staan veel inwoners dagelijks in de file om elders hun brood te gaan verdienen. De bedrijvigheid ter plaatse opvoeren heeft daarom vrijwel ieders sympathie, hoewel impulsen daarvoor niet of nauwelijks van de politiek mogen worden verwacht. Alternatieve vormen van vervoer, zoals een lightrailverbinding, kunnen vooral op sympathie van de partijen ter linkerzijde rekenen.

Het zwembad moet van alle partijen open blijven. Maar de financiering daarvan levert grote meningsverschillen op. Hebben bijvoorbeeld PVDA en GroenLinks hiervoor bewust in hun financiële paragrafen ruimte gecreëerd door andere zaken te schrappen, de VVD denkt aan nieuwe inkomstenbronnen door daar ook andere activiteiten te beginnen. Nanning Mol hield ook een vurig pleidooi voor het slimmer combineren van allerlei faciliteiten om de noodzakelijke bezuinigingen binnen te slepen.

Het bijna 2 ½ uur durende debat -topsport voor zowel de debatleider als de lijsttrekkers, maar ook het publiek- bleek overigens niet tevergeefs. Aan het einde had een aantal van de neutraal binnengekomen bezoekers -de meeste dachten vooraf al wel te weten op wie ze gaan stemmen- toch een keuze gemaakt. Welke lijsttrekker hun stem krijgt, vertelden ze niet. Dat zal op 21 maart blijken. Onder het genot van een door ons aangeboden hapje en drankje bleef men nog lang napraten en maakten velen ook van de gelegenheid gebruik om over heel specifieke onderwerpen de lijsttrekkers direct aan te spreken.

Fotobijschrift:
De zeven lijsttrekkers na afloop van het debat (v.l.n.r.): René Zoetemelk (CDA), Ad de Graaf (PVDA), Erik Maassen (SP), Nanning Mol (VVD), Adriaan Andringa (D66), Johan van Rixtel (GroenLinks) en Glenn Zeelt (ONS). Foto: Jasper Suijten