farsi-zorgtafel

Zorgtafel Voorschoten

Samenwerkende zorgondernemers voor een nog betere zorg voor onze inwoners

Wij zijn recent gestart met het opzetten van ‘Zorgtafel Voorschoten’. Met de zorgtafel willen wij zoveel mogelijk zorgondernemers binnen de gemeente Voorschoten beter met elkaar laten samenwerken. Het ultieme doel van dit initiatief is zorg in de breedste zin van het woord beschikbaar stellen aan de inwoners van Voorschoten. Hierbij gaat het niet alleen om fysieke zorgverlening vanuit de 1e of 2e  lijnszorg, maar bijvoorbeeld ook om het levensloopbestendig maken van een woning. Denk hierbij aan het toepassen van domotica, het plaatsen van een traplift of een aangepaste badkamer met comfortsanitair. Zelfs breder kan het ook gaan om het aanbieden speciale vaartochten voor senioren etc. Initiatiefnemer en contactpersoon van de zorgtafel Voorschoten is beoogd bestuurslid van de OVV dr. Reza Farsi.

Zorg nog beter uitvoeren

“Als we (bijna) alle ondernemers die op de een of andere manier te maken hebben met de zorg in kaart hebben en iedereen van elkaar weet wat de ander doet, dan kunnen we de zorg voor de inwoners van Voorschoten nog beter en persoonlijker uitvoeren,” meent Farsi. “Bij zorgondernemers denk je al snel aan huisartsen, tandartsen, fysiotherapeuten, psychologen of te wel de 1e  en 2e lijnszorg, maar ik wil het graag veel breder trekken. Stel bij de huisarts komt iemand binnen die tegen een burn-out aanzit en in zijn huidige werk totaal niet meer op zijn plek zit. Hoe mooi zou het zijn als je deze persoon dan naar bijvoorbeeld een loopbaancoach in Voorschoten kunt doorverwijzen. Of iemand is niet meer in staat zelf in en uit bad te stappen, maar moet wel douchen in het bad. Dan is het fijn als je weet dat er een bedrijf in onze gemeente zit die gespecialiseerd is in het levensloopbestendig maken van woningen en zo’n aangepast bad kan plaatsen.”

“Het idee om zoveel mogelijk zorgondernemers in Voorschoten in kaart te brengen en met elkaar te verbinden is eigenlijk ontstaan vanuit drie zaken. Allereerst mijn persoonlijke ‘drive’ om zorg op meerdere terreinen te bundelen om het voor de inwoners van Voorschoten zo makkelijk mogelijk te maken. Vanuit mijn eigen multidisciplinaire gezondheidscentrum werken wij al volgens dit principe. Op de tweede plaats zie ik het als mijn taak vanuit de OVV om ondernemers bij elkaar te brengen en te kijken hoe we voor elkaar ‘business’ kunnen genereren. Zorg is mijn discipline dus logisch dat ik daar mee begin. En op de derde plaats een verzoek vanuit de gemeente Voorschoten. Wethouder Nanning Mol heeft mij gevraagd mee te denken hoe zorg nog beter op de kaart gezet kan worden in Voorschoten.

Zorgtafel bijeenkomsten

Op dinsdagavond 10 april organiseerden wij de eerste bijeenkomst van de Zorgtafel Voorschoten in Museum Voorschoten. Hierop kwamen niet minder dan 65 personen af. Het museum was eigenlijk te klein voor zoveel mensen. Het belangrijkste doel van deze eerste avond was om kennis met elkaar te maken, contacten te leggen en te kijken waar en hoe we de inwoners van Voorschoten de zorg kunnen bieden die ze nodig hebben. De avond kreeg op dinsdagavond 29 mei een vervolg met een bijeenkomst waarin nieuwe ontwikkelingen in de sector werden besproken. Met ruim 70 bezoekers was de avond nog drukker bezocht dan de eerste.

Bent u zorgondernemer? Meld u dan aan voor de zorgtafel bijeenkomsten!

Momenteel overlegt Reza Farsi met de gemeente welk vervolg de bijeenkomsten moeten krijgen. Wilt u daarvan op de hoogte worden gehouden, meldt dat dan via info@ondernemersverenigingvoorschoten.nl aan ons. Wilt u eerst kennis maken met de deelnemers van de eerste avonden vraag dan via hetzelfde email adres het deelnemersoverzicht aan met naast de namen en foto’s van de deelnemers ook een korte beschrijving van hun functies en wensen.

Contactpersoon en initiatiefnemer

Dr. Reza Farsi MSc is bestuurslid van Ondernemersvereniging Voorschoten. Naast zijn tandartspraktijk Prinsenhof in Leidschendam is hij in het najaar van 2016 een multidisciplinair gezondheidscentrum gestart in de Voorschotense Krimwijk (Park Allemansgeest). Dr. Reza Farsi is ook namens de OVV de contactpersoon voor alle zorgondernemers die interesse hebben om zich aan te sluiten. U kunt hem ook via info@ondernemersverenigingvoorschoten.nl bereiken