Manon Vonk gaat het bestuur verlaten; opvolg(st)er gezocht

bestuurslidgezocht_slider

Manon Vonk gaat bestuur verlaten; opvolg(st)er gezocht

Manon Vonk gaat ons bestuur verlaten in verband met een verhuizing naar Friesland. Voor de algemene vergadering in 2020 wil het bestuur iemand kandideren, die haar kan opvolgen en haar taken in het bestuur kan overnemen.

Naast de normale algemene bestuurstaken is Manon o.a. verantwoordelijk voor de communicatie richting de leden via de nieuwsbrief. Verder is zij samen met Bert Westra verantwoordelijk voor de maandelijkse pagina in één van de Voorschotense kranten. En is zij samen met Bert Westra en Jasper Suijten verantwoordelijk voor de inhoud van onze website. Daarnaast verzorgt zij onze uitingen op Facebook en Twitter. Zij organiseert ook jaarlijkse gesprekken met de raadsfracties van een delegatie uit het bestuur waarvan zijzelf deel uitmaakt. Ten slotte maakt zij ook deel uit van de bestuursdelegatie naar de vergaderingen van het Economisch Platform Voorschoten, die op drie à vier avonden per jaar plaatsvinden.

Wij denken dat kandidaten naast algemene bestuursvaardigheden over de volgende kwaliteiten moeten beschikken:

  • Uitstekende communicatieve en sociale vaardigheden
  • Thuis zijn in het schrijven van teksten, waaronder persberichten, columns en het samenstellen van de rubriek de Vijf vragen aan…
  • Kennis hebben van social media (bijhouden van het Facebook en Twitteraccount)
  • WordPress-sites kunnen beheren
  • Passend in het team

Gezien de huidige bestuurssamenstelling heeft het bestuur voorkeur voor een vrouw.

Voor kandidaten is het goed te weten dat het bestuur thans (vrijwel) altijd vergadert op de eerste woensdag van de maand van 17.00 – 18.30 uur met uitzondering van juli en augustus.

Van bestuursleden wordt verder verwacht dat zij zoveel als mogelijk de ledenbijeenkomsten die georganiseerd worden, bijwonen.

Geïnteresseerd in deze boeiende functie? Of ken je een lid dat daarvoor wel geschikt is? Meld het bij Bert Westra, ambtelijk secretaris, l.westra@ondernemersverenigingvoorschoten.nl

Het bestuur bepaalt uiteindelijk wie kandidaat wordt gesteld en de algemene vergadering of hij of zij wordt benoemd.