Meer gemeentelijke opdrachten voor Voorschotense ondernemers?

Meer gemeentelijke opdrachten voor Voorschotense ondernemers?

Meer gemeentelijke opdrachten voor Voorschotense ondernemers?

Help elkaar en koop Voorschotense (respectievelijk Wassenaarse) waar. Dat was ook de intentie van een samen met Ondernemend Wassenaar (OW) georganiseerde bijeenkomst in oktober, waarin samen met ambtenaren van Werkorganisatie Duivenvoorde werd ingegaan op het inkoop- en aanbestedingsbeleid van beide gemeenten.

Registers
Voortvloeiende uit die bijeenkomst zijn er nu ideeën om gemeentelijke registers voor beide plaatsen op te zetten, waarin lokale ondernemers kunnen worden opgenomen. Uit de op deze wijze geregistreerde ondernemers zou de gemeente dan twee samen met een niet-lokale ondernemer kunnen uitnodigen om in te schrijven op gemeentelijke opdrachten, uiteraard binnen de regels van het Europese aanbestedingsbeleid.

Vragen en kanttekeningen
Hierbij hebben wij wel een aantal vragen en kanttekeningen. Zoals: wanneer krijgt een onderneming het stempel Voorschotens en wanneer niet. Er zijn genoeg bedrijven die formeel hier gevestigd zijn en elders kantoor houden en omgekeerd. Of hoe de gemeente tot de selectie van twee plaatselijke gegadigden komt als er méér Voorschotense ondernemers in het register staan die de gevraagde dienstverlening of producten kunnen leveren. En tot slot wat gaat dit betekenen als íedere gemeente dit gaat doen? Dan zou je daarmee wellicht méér kans maken op afzet in Voorschoten, maar tegelijkertijd minder in andere gemeenten. Voldoende vragen voor een vervolgbijeenkomst om te horen hoe de gemeenten en jullie hierover denken. We zijn daarover al in overleg met Ondernemend Wassenaar en hopen jullie daarover binnenkort meer te kunnen melden.

Frank ten Have, voorzitter OVV