Mogelijkheden om vluchtelingen snel aan werk te helpen

Mogelijkheden om vluchtelingen snel aan werk te helpen

Van de nood een deugd maken!

Nederland en dus ook Voorschoten loopt kans overspoeld te raken door Oekraïense vluchtelingen. Net als veel andere Europese landen. De oorzaak is ernstig genoeg: de nietsontziende agressie van Poetin en zijn leger. Hoe vangen wij deze mensen het beste op en wat moeten we doen als het conflict maanden, zo geen jaren gaat duren? En welke bijdrage kunnen bedrijven hieraan leveren.

Ons bestuur heeft hierover al een beetje nagedacht. Natuurlijk stonden en staan bedrijven klaar om te helpen bij het lenigen van de eerste nood. Zo stelt Marcus van der Valk van het gelijknamige concern sinds half maart opslagruimte ter beschikking voor de inzameling van goederen die naar vluchtelingenopvang in het armlastige Moldavië gaan en zorgen andere ondernemers er mede voor dat de transportkosten van de goederen betaald kunnen worden. Maar mensen in eigen dorp opvangen, vraagt om een heel andere inzet. Om hoeveel mensen gaat het? En wat zijn het? Kinderen? Jonge moeders? Ouderen? Waar en hoe gaan we ze huisvesten? En is het voor even of voor langere tijd?

Eind 2015 deed toenmalig wethouder Bianca Bremer niet tevergeefs een beroep op het plaatselijke bedrijfsleven. In een mum van tijd werd het oude, nog altijd bestaande, leegstaande schoolgebouw bij het Cultureel Centrum aan de Prinses Marijkelaan omgetoverd tot een verblijfslocatie voor zeven vluchtelingengezinnen. Dit keer krijgt de aloude Parkschool, tot voor kort als gemeentekantoor in gebruik, met hulp van plaatselijke ondernemers snel een dergelijke status. En er zijn beslist nog meer leegstaande gebouwen in het dorp, die zo nodig vlot kunnen worden heringericht als opvanglocatie. Daarnaast zijn er waarschijnlijk heel wat particulieren wier huis grotendeels leeg staat, die best bereid zijn voor kortere of langere tijd één of meer personen te huisvesten.

Mensen onderdak geven is één. Ze helpen aan een zinvolle dagbesteding is iets anders. Kinderen zullen al snel naar school gaan, maar wat gebeurt er met de moeders en grootouders? We krijgen hier over het algemeen te maken met goed opgeleide mensen, die graag bereid zijn de handen uit de mouwen te steken. Taal kan natuurlijk een probleem zijn. Dus daar moet zeker hard aan gewerkt worden. Met taalmaatjes snel de belangrijkste Nederlandse begrippen leren kennen en begrijpen. Bij Gilde SamenSpraak Leiden e.o. dat nauw samenwerkt met Voorschoten voor elkaar kan iedereen uit het dorp zich hiervoor aanmelden. En daarnaast ook gauw aan de slag in een bedrijf. Gelukkige omstandigheid: heel wat Voorschotense ondernemers zitten te schreeuwen om nieuw personeel. In de horeca bijvoorbeeld. Zeker voor een Oekraïner of Oekraïense die het Engels of Duits een beetje machtig is, moet hier snel werk te vinden zijn. Van de regering mogen ze zonder al te veel administratieve rompslomp aan de slag. Dat is wel eens anders geweest. Het werkgeversservicepunt van de gemeente (en Leidschendam-Voorburg en Wassenaar) kan hierin een bemiddelende rol spelen. En tenslotte: welke dorpsgenoot zou het erg vinden als hij of zij een poosje Bud’ laska, kavoyu in plaats van Alsjeblieft, uw koffie te horen krijgt, als hij of zij op het terras bij De Gouden Leeuw, De Knip, Allemansgeest, Het Wapen, La Casita of welk ander etablissement ook een bestelling heeft geplaatst? Niemand toch zeker.