Burgerinitiatief verdient een faire kans

co-zitman

Burgerinitiatief verdient een faire kans

Op 17 mei heeft een groep betrokken burgers een lijvig rapport aan de gemeente aangeboden waarin zij ervoor pleiten nog eens heel goed te kijken naar de haalbaarheid van een Multi Functionele Culturele Accommodatie (MFCA) op de Kruispuntkerklocatie in plaats van in en bij de Bibliotheek. Wij ondersteunen dat verzoek, omdat wij ook altijd een grote voorkeur hebben gehad voor een MFCA in het echte hart van het dorp. Bestuurslid Co Zitman legt uit waarom.

Zitman: “Overal in het land zien we winkelleegstand en krimp van winkelgebieden. Voorschoten ontkomt daar ook niet aan. Om ons (winkel)centrum levensvatbaar te houden, moeten we dus wel zaken en diensten waar veel mensen gebruik van maken daar concentreren om de loop erin te houden. Een MFCA is een publiekstrekker van jewelste. En dan niet alleen overdag maar ook ’s avonds. Zijn er winkels en horecagelegenheden in de buurt dan profiteren die daarvan mee. Een bezoekje aan de bieb wordt dan gemakkelijk gecombineerd met een boodschap bij de supermarkt. En op een bioscoopavondje volgt dan sneller een afzakkertje bij een kroegje in de buurt. Andere zaken hebben er ook voordeel van. Onderweg valt je oog op een leuke bloes of een mooi paar schoenen in een etalage. Met mogelijk een koop als gevolg. Voor ons destijds alle reden om voor een MFCA in het dorpshart te pleiten. We waren dan ook behoorlijk teleurgesteld toen de gemeente om budgettaire redenen voor de bibliotheek als plek voor de MFCA koos. Net buiten het centrum, waardoor dat ook net van de extra toeloop verstoken zou blijven.”

Zitman vervolgt: “We waren dan ook aangenaam verrast toen we van het burgerinitiatief hoorden. Het zou mogelijk zijn op de Kruispuntkerklocatie een MFCA te ontwikkelen, die groter en mooier zou worden en bovendien goedkoper voor de gemeente. Wij beschikken niet over de expertise om de cijfers in het rapport te bevestigen of te ondergraven. Ze zien er veelbelovend genoeg uit om ze grondig te onderzoeken. Immers het gaat om heel veel gemeenschapsgeld en lasten die nog jarenlang op de gemeentebegroting blijven drukken. Daar kun je dus niet zuinig genoeg mee omgaan.”

Zitman verder: “Mooi is dat de initiatiefnemers twee vliegen in één klap willen slaan. Want ze combineren een nieuwe MFCA ook met een stukje van de woningbouwopgave, waarvoor Voorschoten ook staat. Zo’n 30 appartementen op de Kruispuntkerklocatie plus een leuk aantal woningen op de plaats van de bibliotheek. Daar kan toch niemand tegen zijn. Er zijn alleen wel een paar maren. De kerk, kosterswoning en De Werf moeten worden afgebroken en dus hun gemeentelijke monumentenstatus verliezen. Misschien dat de toren kan blijven staan of worden teruggebouwd. En natuurlijk moet de eigenaar van de locatie met een plan komen dat de cijfers in het rapport bevestigt. En dat ook nog op korte termijn, want er is al te veel tijd verloren gegaan met alle voorgaande onderzoeken. Blijkt dan nog steeds een MFCA op de Kruispuntkerklocatie een beter alternatief? Geef dan snel toestemming voor de bouw, zodat ook de noordelijke toegang tot ons centrum wordt versterkt. Het dorp kan de economische impuls daarvan meer dan gebruiken.”

Zitman tenslotte: “Wij roepen de gemeente dus op het rapport serieus te (laten) bestuderen en als het maar enige kans van slagen heeft, de eigenaar van de Kruispuntkerklocatie te melden dat men bereid is de monumentenstatus van het gebouw te halen en te vragen met inachtneming daarvan het in het rapport geschetste idee binnen korte termijn uit te werken tot een volwaardig plan, dat naast het plan voor de bibliotheeklocatie kan worden gelegd, waarna de gemeenteraad kan beslissen, welk van de twee plannen men in uitvoering wenst te nemen.”

Meer informatie over het burgerinitiatief vind je hier

Lees hier het complete rapport

Bij de foto: Bestuurslid Co Zitman: “Het burgerinitiatief voor een Multi Functionele Culturele Accommodatie op de Kruispuntkerklocatie verdient een faire kans.” (Foto: René Zoetemelk)