Museum zoekt deelnemers en sponsors voor expositie De kracht van ondernemend Voorschoten

Museum zoekt deelnemers en sponsors voor expositie De kracht van ondernemend Voorschoten

Museum Voorschoten gaat van september tot december 2022 een expositie houden over ondernemen in Voorschoten met daaraan gekoppeld een speurtocht langs deelnemende bedrijven en een website met gefilmde ondernemersportretten. Om de tentoonstelling en nevenactiviteiten te laten slagen is de medewerking van en sponsoring door veel plaatselijke ondernemers nodig. Op 2, 9 en 10 maart worden daarvoor speciaal aan de leden van de OVV videopresentaties van 27 minuten gegeven, waarvoor je je per email met je voorkeursdatum kunt aanmelden bij de projectcoördinator van het museum Arthur Pereboom ( apereboom@planet.nl)

Met meer dan 800 vrienden en de inzet van 100 vrijwilligers is Museum Voorschoten een belangrijke trekpleister voor inwoners en toeristen in Voorschoten; van de gemiddeld 5,4 miljoen bezoekers in de regio weten duizenden het museum te vinden. Het project “De kracht van ondernemend Voorschoten” brengt niet alleen de markante gebeurtenissen, maar ook de kracht van Ondernemend Voorschoten in beeld. Juist nu!

Wanneer vindt wat plaats?

Het project bestaat uit 3 delen:

  • Een tentoonstelling – deze vindt plaats in het museum en is gepland van september tot december 2022
  • Een speurtocht – deze voert langs de deelnemende ondernemers en is gepland van september tot december 2022- prijsuitreiking in december 2022
  • De website met ondernemersportretten – deze bevat films en zal live gaan in september 2022

Welke voordelen heeft dit plan voor jou als ondernemer?

  • Meer naamsbekendheid bij nieuwe doelgroepen
  • Professionele website die je onderneming nog beter in beeld brengt
  • Imago versterkend als maatschappelijk en cultureel betrokken ondernemer
  • Je verhaal en historie versterken je onderscheidende profiel naar je klanten
  • Voordelige fiscale aftrekmogelijkheden tot wel 1,25 maal je investering

Doe mee! Laat je kracht zien in 3 mogelijkheden:

  • Door mee te doen met materiaal; teksten en een financiële bijdrage – hier zijn 3 pakketten voor!

Wie van het museum zijn de contactpersonen in dit project?

Hans Rasch, voorzitter (06-51172736, email rasch@museumvoorschoten.nl) en  Arthur Pereboom, projectcoördinator (06-29514221, email apereboom@planet.nl.

Kan ik voor ik een beslissing neem meer te weten komen?

Ja , Hans en Arthur spreken en zien je graag tijdens één van de videobijeenkomsten die speciaal voor de ondernemers van de OVV zijn voorbereid. In circa 27 minuten krijg je de essentiële informatie over je mogelijkheden en kun je alle vragen stellen, die je wilt.

Geef je op per email naar: apereboom@planet.nl  en vermeld in je mail  je voorkeursdatum.

Zodra je je hebt aangemeld ontvang je per antwoordmail een bevestiging incl. video link. De video-opties zijn:

Woensdag 2 maart   17:00 uur
Woensdag 9 maart   19:00 uur
Donderdag 10 maart 17:00 uur

Aanbeveling

Het bestuur ondersteunt dit project van harte en moedigt daarom ook onze leden aan op enige wijze hieraan deel te nemen. Wij vinden het heel belangrijk dat het belang van ondernemen en ondernemers in Voorschoten goed in beeld wordt gebracht ter bevordering van een positief ondernemersklimaat in het dorp.