Nieuwe man aan het roer

frank-freduitsnede

Nieuwe man aan het roer

Fred Snelderwaard (55) neemt per 1 juni de voorzittershamer van Frank ten Have (60) over. Wat dreef en drijft beide mannen om deze belangrijke rol in de plaatselijke samenleving te willen vervullen? Een dubbelinterview.

Frank: “Na een lange ervaring in de Voorschotense gemeentepolitiek en een flinke periode van afstand nemen en vooral met mijn eigen carrière bezig zijn, leek het mij ook wel eens interessant om van dichtbij te zien hoe burgers en dan in het bijzonder ondernemers het doen en laten van de plaatselijke overheid ervaren en daarop invloed willen en kunnen uitoefenen. Fred: “Ik woon al zo’n 20 jaar in Voorschoten en was tot voor kort nauwelijks bij de plaatselijke samenleving betrokken. En hoewel ik het druk genoeg heb met mijn eigen bedrijf (Koeleman Accountants & Belastingadviseurs) mocht daarin best wel eens verandering komen. Daarom heb ik ook ja gezegd toen ik vorig jaar voor het bestuur werd gevraagd en deze maand toen mij de voorzittersrol werd aangeboden.”

Op de vraag of het voorzitterschap hem heeft gebracht, wat hij ervan verwachtte, antwoordt Frank dat hij geen speciale verwachtingen vooraf had. Wel roemt hij de collegiale sfeer, die hij in het bestuur en de hele vereniging ontmoette en de zaken die in de zeven jaar die hij in het bestuur zat met succes zijn opgepakt. Van de bijdrage aan de stichting van de Taskforce voor het centrum tot het Ondernemersgala voor de leden. Fred wil daarop graag voortborduren en ziet daarvoor als zijn eerste taak het zich eigen maken van Franks lokale netwerk met behulp van de andere bestuursleden. Voordeel is dat hij vanuit zijn werk al heel goed is ingevoerd in de problematiek van het midden- en kleinbedrijf, de in Voorschoten belangrijkste bedrijvensector.

Teleurstellingen waren er ook. Frank: “We hebben een gedegen rapport over de bouwleges uitgebracht. Daar hebben zowel B&W als de gemeenteraad nog steeds niets mee gedaan. En ook de herontwikkeling van de kleine bedrijventerreinen Hofweg en Rouwkooplaan is nog niet van de grond gekomen. Om van meer bedrijvigheid in de woonwijken helemaal maar te zwijgen.” Fred: “Er is dus nog genoeg te doen. Zelf denk ik naast de net door Frank genoemde zaken aan een intensiever gebruik van de Dobbewijk en een kwaliteitsimpuls voor het centrum. Hebben de ondernemers in de Dobbewijk met een parkmanager hun zaken al redelijk op orde, in het centrum zou een centrummanager a la Teylingen veel goeds kunnen bereiken.”

De door Franks vertrek ontstane vacature in het bestuur moest snel worden ingevuld. Daarom wordt nog nagedacht over het motto dat Fred in zijn voorzittersperiode, die voorlopig tot de eerstvolgende algemene vergadering duurt, wil uitdragen. Was dat van Franks voorganger Hein Tipker ‘Een dorp zonder ondernemers is een dood dorp’, Frank zelf droeg ‘Kakelen, makelen en schakelen’ uit, waarmee hij vooral de onderlinge verbondenheid van de leden wilde benadrukken. Fred herkent dat bij ondernemersclubs elders in de regio, waarvan zijn bedrijf ook lid is. Hem is juist opgevallen dat wij in tegenstelling tot veel andere ondernemersverenigingen politiek zo geëngageerd zijn. Dat spreekt hem ook bijzonder aan. Werkgelegenheid in het dorp behouden en waar mogelijk zelfs uitbreiden vindt hij een belangrijke taak voor de komende tijd. Een goed ondernemersklimaat is daarvoor onontbeerlijk. Daaraan wil hij samen met zijn medebestuurders, de plaatselijke politiek en eigenlijk de hele gemeenschap graag een forse steen bijdragen.