Nieuwjaarsspeech voorzitter: Geen Avalex in de Dobbewijk

Nieuwjaarsspeech voorzitter: Geen Avalex in de Dobbewijk

Nieuwjaarsspeech voorzitter: Geen Avalex in de Dobbewijk!

Ruimte maken en ruimte krijgen voor passende bedrijvigheid overal in het dorp. In dat licht wijs ik de komst van een afvalstation in de Dobbewijk, in navolging van de bewoners en ondernemers daar, resoluut af en pleit ik aan de andere kant wel voor een snelle herontwikkeling van de Kruispuntkerklocatie met ruimte voor ZZP’ers, MOC/Fixet terrein met een passantenhaven, upgrading van de Rouwkooplaan en een slimme invulling van het Rijksweg 11 en Hofweg tracé.

Terugblikkend op 2016 kan ik gelukkig ook veel positiefs op dit terrein melden, zoals de verbeteringen in de winkelcentra Adegeest en Hofland en de infrastructuur in de Dobbewijk en de nu bijna afgeronde bouw aan en op het Deltaplein.

Minder gelukkig ben ik met de ontwikkelingen met betrekking tot de bereikbaarheid van het dorp. Nieuwe wethouder Daan Binnendijk, die verkeer in zijn portefeuille heeft, roep ik graag op sterk te gaan lobbyen voor een snelle aanpak van het Lammenschansplein knelpunt.

Onze vereniging zelf kan mijns inziens terugkijken op een heel mooi jaar met de succesvolle introductie van een digitale ledennnieuwsbrief en zinvolle veranderingen in het activiteitenprogramma met groeiende aantallen deelnemers als gevolg. Ook voor 2017 staat weer het nodige moois op het programma, waarbij ik met name aandacht vraag voor de nieuwe ronde voor de Ondernemersprijs, die op de volgende nieuwjaarsbijeenkomst moet uitmonden in de aanwijzing van een nieuwe ‘Ondernemer van het jaar’.

Iedereen hier aanwezig, waaronder alle drie wethouders, veel gemeenteraadsleden en vertegenwoordigers van de lokale pers, maar ook de andere ondernemers in het dorp geef ik graag ook weer alle ruimte om met elkaar te kakelen, makelen en schakelen, want dat behoort een goede ondernemer ook regelmatig te doen, net zoals het aanbrengen van een focus in je werk en privé. Ik wens iedereen daarbij alle geluk en succes toe.

Frank ten Have, voorzitter OVV