Onbereikbaarheid

schermafdruk-2017-10-16-12.23.44

Onbereikbaarheid

Verkeersfiles, -overlast en daardoor onbereikbaarheid bezorgen ons als ondernemers veel schade. Vandaar dat we daar als OVV-bestuur veel mee bezig zijn in overleg met gemeente, regio, provincie en onze leden. Daarbij onderscheid ik even voor het gemak twee niveaus. Kleine onbereikbaarheid (binnen het eigen dorp) en grote onbereikbaarheid (over de gemeentegrenzen heen).

Wat die grote onbereikbaarheid betreft: al jaren pleiten wij voor het versneld aanpakken van het knelpunt Lammenschansplein. Werkzaamheden daar zijn onderdeel van het pakket én budget van de RijnlandRoute. Vaak werd beweerd dat de aanpak van het Lammenschansplein, gepland na 2022, niet eerder kan omdat de RijnlandRoute ook al voor veel overlast zorgt. Eerst moest de verbinding A4-A44 af zijn. We hebben aan de gemeente gevraagd om onderzoeksrapporten waaruit dat blijkt. Nooit iets gezien. En toen uit provinciale voortgangsstukken bleek dat men ging studeren op eerdere uitvoering, moesten wij daar onze gemeente attent op maken. Men zou het navragen. Ook daarna niets meer gehoord. Inmiddels zijn de werkzaamheden aan de tunnel begonnen met kans op meer brugopeningen bij het Lammenschansplein voor het over water af- en aanvoeren van aarde en zand voor de tunnel. Dus grote kans dat het knelpunt nog meer gaat knellen.

De gemeente vindt dat dit een provinciaal project is. Daarbij vergeet men wel dat in het verleden besloten is € 9 miljoen mee te betalen aan dit project. Zonder afspraken over nacalculatie (een forse aanbestedingsmeevaller blijft hangen bij de provincie) en zonder afspraken over versnelling van de aanpak van het Lammenschansplein. Daarmee zijn vorige colleges akkoord gegaan. Een gemiste kans, want mee betalen behoort ook mee bepalen te zijn. Maar ook al hebben we die boot gemist, de gemeente kan hier nog altijd bovenop gaan zitten om onze belangen te verdedigen. Het mag niet zo zijn dat we komende jaren alleen maar meer overlast krijgen door iets waaraan we nog hebben meebetaald ook!!

Frank ten Have
Voorzitter OVV