Ondernemerskansen te over in Voorschoten

strand

Ondernemerskansen te over in Voorschoten

Op woensdag 28 april organiseerden wij samen met Ondernemend Wassenaar (OW) en St. Wassenaar-Voorschoten Marketing (WVM) een Webinar over Toerisme, Recreatie, Horeca en Winkelen in beide dorpen. Het verslag daarover vind je hier.

Wij besloten de virtuele bijeenkomst te houden, omdat wij op dit gebied grote kansen voor ondernemende mensen zien. Veel landgenoten snakken ernaar om er weer op uit te kunnen trekken, waarbij zeker in het begin vooral de eigen regio en het eigen land favoriet zullen zijn. De verwachting is dat zodra het kan en het weer meewerkt, men in grote getale de wandelschoenen aantrekt, de fiets pakt en/of er met de boot op uitvaart, langs de winkels flaneert, terrasjes en cafés bezoekt en zich weer in een restaurant laat bedienen. Voorschoten en Wassenaar hebben hun eigen inwoners en bezoekers op al deze terreinen al heel veel te bieden, maar het kan natuurlijk altijd meer en beter.

Want waarom zouden niet meer dorpsgenoten een bed & breakfast beginnen? Of hun huis verhuren als ze zelf elders op vakantie zijn? Voor henzelf een mooie kans om in hun levensonderhoud te voorzien of een extra centje te verdienen. En voor beide plaatsen een mooie economische impuls, want alle extra bezoekers, die dat oplevert, zullen toch ook moeten eten en drinken en wellicht ook bereid zijn iets moois in onze winkels te kopen, wat ze thuis niet kunnen vinden. Ook voor meer hotelbedden lijkt in Voorschoten zeker plaats.

Plannen in en bij het dorp zijn er genoeg. Zo heeft De Gouden Leeuw al vele miljoenen gestoken in de herontwikkeling van de omgeving van het hotel en wil men ook het oude hoofdgebouw laten plaats maken voor iets geweldig nieuws. En komt de vestiging van een bungalowpark op Vlietland ook steeds dichterbij. Om bezoekers te trekken en voor langere tijd vast te houden is het wel belangrijk dat al onze voorzieningen optimaal in orde zijn en dat hier ook genoeg te beleven valt. Van keurig bestrate en bewegwijzerde routes tot een dorpscentrum met weinig of geen lege winkelpanden, veel horecagelegenheden en liefst nog veel meer bruisende festiviteiten dan de paardendagen, het weekend en beats & bites.

De eigen inwoners profiteren dan mee. Want veel voorzieningen kunnen alleen blijven bestaan als er voldoende geld in het laatje komt. En is bijvoorbeeld een levendige Voorstraat niet veel aantrekkelijker dan een straat waarin je een kanon kunt afschieten zonder iemand te raken? Gezien de beperkte ruimte van ons grondgebied moet één en ander wel heel zorgvuldig op elkaar worden afgestemd, want Amsterdamse toestanden moeten hier natuurlijk worden voorkomen. De regierol is voor de gemeente. Van het leiding nemen bij het compacter maken van het centrum, het invullen van de bouwmogelijkheden rond het dorpshart tot het bevorderen van bij ons dorp passende mobiliteit. Waarom zou bijvoorbeeld buslijn 42 (Station Voorschoten-Stadhoudersplein Wassenaar) niet aan de ene kant langs het dorpscentrum kunnen worden doorgetrokken tot de Blauwe Brug bij Vlietland. En aan de andere kant langs Duinrell tot aan de Wassenaarse Slag? Ook de groeiende groep oudere plaatsgenoten kan er dan ook nadat auto en fiets van de hand zijn gedaan nog op uit om van meer, bos, duin en zee te blijven genieten.

Bij de foto: Een bus van Blauwe Brug tot Wassenaarse Slag kan het strand ook voor veel oudere Voorschotenaren bereikbaar houden.