Onderzoek naar gemeentelijke vergunningverlening

Onderzoek naar gemeentelijke vergunningverlening

Onderzoek naar gemeentelijke vergunningverlening

Recent hebben wij een email gestuurd naar de gemeenteraad met vragen/opmerkingen over de bouwleges en over de stroperige procedures rondom vergunningverlening bij de gemeente. Dit is gebaseerd op ervaringen van enkele leden. Wij hebben nu een groter aantal leden een email gestuurd om hen kort te bevragen naar hun ervaringen met de gemeentelijke vergunningverlening.

We hebben de volgende vragen gesteld:

– Heb je recent ervaringen opgedaan met het proces van gemeentelijke vergunningverlening en zo ja, wanneer en hoe vaak?

– Hoeveel tijd zat er tussen indiening vergunningsaanvraag en vergunningsverlening?

– Hoe was het contact met de gemeente in dit proces? Is er persoonlijk, mondeling, telefonisch of mailcontact geweest en hoe heb je dit contact ervaren (klantgerichtheid, inhoud, proces)?

– Wat vind je in zijn algemeenheid van het proces, zijn er mogelijke verbeterpunten?

– Wat vind je van de legesnota voor de omgevingsvergunning?

Heb je geen email ontvangen maar wil je je ervaringen wel met ons delen? Stuur dan een email met jouw antwoorden op de vragen naar info@ondernemersverenigingvoorschoten.nl

We hopen op veel reacties zodat we een goed beeld krijgen van de gang van zaken. En mocht je nog specifieke vragen op dit terrein hebben, waar wij als OVV een rol in kunnen spelen horen we dat natuurlijk ook graag.

Voor jou goed om te weten dat de reacties door ons zullen worden samengevat en anoniem met de gemeente gedeeld en besproken. Jouw reactie zal dus NIET rechtstreeks en herkenbaar met de gemeente worden gedeeld.