‘Ontslakken’: vereenvoudiging van bouwregelgeving

snail-746124_slider

‘Ontslakken’: vereenvoudiging van bouwregelgeving

De gemeente Voorschoten is, mede op ons verzoek, druk bezig met het vereenvoudigen van regelgeving. De Algemene Plaatselijke Verordening is inmiddels al onder handen genomen. Nu wil de gemeente met de bouwregelgeving aan de gang.

Daarbij hebben wij de gemeente gewezen op het bestaan van het Actieteam Ontslakken, dat enige jaren geleden door het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) is ingesteld. Dit actieteam, bestaande uit ervaren professionals, is en wordt ingezet bij gemeenten om bouwprocessen sneller, goedkoper en flexibeler te laten verlopen. Dat doen ze door een inventarisatie van alle gemeentelijke regelgeving, verordeningen, beleidsnota’s en uitgangspuntennotities om die vervolgens met de gemeente opnieuw door te lopen met als uitgangspunt: afschaffen of vereenvoudigen.

Zaanstad
In de gemeente Zaanstad bijvoorbeeld moesten er bij de voorbereidingen voor een nieuw ruimtelijk plan maar liefst 130 onderliggende beleidsnota’s, memo’s, verordeningen en dergelijke worden doorgeworsteld om een plan te kunnen beoordelen. De meeste van de regels waren nauwelijks bij de eigen ambtenaren bekend, laat staan bij de marktpartijen die hier rekening mee moeten houden bij hun bouwplannen. De wethouder heeft toen bij de gemeenteraad een karretje met een stapel van ruim een meter naar binnen gereden om dit te illustreren.

Ruime ervaring
Het Actieteam Ontslakken heeft inmiddels ruime ervaring met het in kaart brengen van dit soort regels. Wij hebben erop aangedrongen dit team ook in Voorschoten in te schakelen en niet te proberen zelf weer het wiel uit te vinden. Na hier al eerder op gewezen te hebben, hebben wij zelf het initiatief genomen om dit team te benaderen en een afspraak te maken met de beide betrokken wethouders, die hier vervolgens heel enthousiast op reageerden. We hopen nu dat de gemeente hier vlug verder mee aan de slag gaat om sneller, goedkoper en flexibeler tot minder regels te komen. Om daarmee te voorkomen dat er (opnieuw) situaties ontstaan zoals bij een andere gemeente (voorbeeld ontleend aan een rapportage van het actieteam):

Een eigenaar van een woning, tevens rijksmonument, vraagt toestemming een brievenbus te mogen aanbrengen. Het plaatsen van een brievenbus is vergunningplichtig voor het bouwen. De leges hiervoor bedragen ca. 300 euro. Omdat er op grond van het bestemmingsplan een bouwverbod geldt (Bestemmingsplan Beschermd StadsgezichtI, alleen voor inpandige verbouwingen geldt géén bouwverbod) is een vergunning nodig voor het strijdig planologisch gebruik. De leges hiervoor bedragen 1.500 euro. En omdat het een rijksmonument betreft, is een vergunning nodig voor een ‘handeling met gevolgen voor beschermde monumenten’. De leges hiervoor bedragen 3.720 euro. Het totaal aan leges voor deze brievenbus komt dus neer op: 5.520 euro.”

Ons initiatief
Gelukkig geen voorbeeld uit onze gemeente. Maar ook bij ons valt nog wel het nodige te ‘ontslakken’. Door ons initiatief kan de gemeente hiermee snel aan de gang met deskundigen die al ruimschoots eerder met dit bijltje hebben gehakt en nog gesubsidieerd worden vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken ook. Hoe sneller, goedkoper en flexibeler, hoe beter. Ook met dit soort dingen is úw OVV dus bezig!

Frank ten Have, voorzitter OVV