Op naar de verkiezingen…

2016_gemeentehuis

Op naar de verkiezingen…

Huhh? Die hebben we toch net gehad? Ja, maar ik bedoel de volgende, namelijk de gemeenteraadsverkiezingen begin volgend jaar. In voorbereiding daarop beginnen de politieke partijen al rond de zomer met hun verkiezingsprogramma’s. En dat is voor ons dus een goed moment om input daarvoor te leveren.

Wat vinden wíj als ondernemers belangrijk? Wat verwachten wij de komende jaren van de gemeente? Vier jaar geleden hebben we daarvoor tien punten geformuleerd, waaraan we alle verkiezingsprogramma’s hebben getoetst (en daarvoor ook onvoldoendes hebben uitgedeeld). Dat willen we graag herhalen (en dan liever zonder onvoldoendes) en dus bij deze een oproep aan jullie om ons te laten weten wat voor jullie belangrijk is de komende jaren. Wij zullen aan de aangedragen punten als bestuur onze punten – voor zover nodig – daaraan toevoegen en ze in een stemming aan jullie voorleggen om tot een nieuwe Top 10 te komen.

Mocht de gemeenteraad in een plotselinge opwelling van daadkracht besluiten om tot een bestuurlijke fusie over te gaan (in welke richting dan ook), dan is het mogelijk dat aparte (tussentijdse) verkiezingen voor de nieuw te vormen gemeente worden gehouden. Zaak dus om dat goed te blijven volgen. Daarvoor beleggen we – zoals op onze laatste ledenvergadering besproken en toegezegd een aparte thema-avond, van en voor ondernemers. We hebben daarvoor op 16 mei, samen met Ondernemend Wassenaar, een aparte discussieavond, met de voorzitters van de ondernemersverenigingen van Leiden, Leidschendam-Voorburg, Voorschoten, Wassenaar en VNO-NCW West. Bedoeling is om te bespreken met welke bestuurlijke organisatie/samenwerking wij als ondernemers denken het best te kunnen worden bediend (of voor de cynici onder ons; het minst te worden tegengewerkt..).

Uiteraard zijn jullie daar allemaal van harte welkom (blok de avond daarom alvast in je agenda af) en is het als jullie daar zelf  input te geven. Want we kunnen ons wel niet met politiek willen bemoeien, de politiek bemoeit zich wel met ons.

Frank ten Have, voorzitter OVV