Op welke middenstanders zit Voorschoten te wachten?

kruispunt

Op welke middenstanders zit Voorschoten te wachten?

Met steeds meer online aankopen, grote stedelijke winkelcentra om de hoek en een Mall of the Netherlands in de steigers in een buurgemeente boog het Economisch Overleg Voorschoten (EOV) zich op 5 februari over de vraag aan welke winkels het dorp nu en in de toekomst nog behoefte heeft. Nog meer kappers? Een extra schoenenzaak? En waar moeten die zich dan vestigen? En heeft de gemeente wel of niet een rol in het sturen op type winkels?

De samenwerkende ondernemersorganisaties zijn voor zoveel mogelijk vrijheid. Het succes van de Van Beethoven Winkel Laan bewijst dat -in tegenstelling tot wat vaak gedacht wordt- grotere concentratie van winkels niet allesbepalend is. Toch lijkt het belangrijk voor de levensvatbaarheid van winkels dat veel voorzieningen bij elkaar zitten. Het uitgekiende op elkaar aansluitende aanbod van kwalitatief hoogwaardige dagelijkse levensbehoeften in de winkelstrip in Adegeest draagt ongetwijfeld bij aan de positieve ontwikkelingen aldaar. Om ook ons dorpscentrum met een veel groter aantal winkels levendig en gezond te houden, is meer nodig. Anders lopen we de kans dat daar slechts supermarkten, speciaalzaken in de foodsector, horeca en de eerder genoemde kapsalons en andere op persoonlijke verzorging gerichte bedrijven overleven. En dat terwijl door de toenemende vergrijzing de behoefte aan een zo compleet mogelijk winkelaanbod dicht bij huis steeds meer toeneemt. Daarin kunnen de centrumondernemers zelf ook actie nemen door bepaalde winkel(keten)s te interesseren voor Voorschoten. Zo wordt nu ook eindelijk het pand naast dierenspeciaalzaak Verhoog gevuld.

Een cruciale rol is ook weggelegd voor de gemeente. Niet zozeer in het sturen op extra regels of op type winkels, zo daar al mogelijkheden voor zouden zijn. Maar door bijvoorbeeld extra woningen in en vlakbij het centrum toe te staan, wordt het afnemerspotentieel van de winkels vergroot. En door andere publiekstrekkers als de bibliotheek, een (film)theater en een concertzaal daadwerkelijk in het hart van het dorp te concentreren wordt de levendigheid daar sterk bevorderd, terwijl je nu zeker ’s avonds, maar vaak ook overdag in de Schoolstraat een kanon kan afschieten zonder iemand te raken. Maar welke bedrijven mis jij nog in ons centrum? Je suggesties zijn welkom op info@ondernemersverenigingvoorschoten.nl.

Bij de foto: Gecombineerde winkel- en woningbouw op de plek van Het Kruispunt al dan niet met een nieuwe openbare bestemming voor deze kerk komt heel Voorschoten ten goede (Foto: Musicultura)