Opening watersportseizoen op zaterdag 8 april

Opening watersportseizoen op zaterdag 8 april

Opening watersportseizoen op zaterdag 8 april

Voor het eerst vindt er op zaterdag 8 april in Voorschoten, Parel aan de Vliet een officiële opening van het watersportseizoen plaats. Ondernemers, en zeker zij die werkzaam zijn in de toeristische, recreatieve en culturele sector zijn daarbij van harte welkom.

Gelet op de beperkte capaciteit van de passantenhaven wordt verzameld bij restaurant De Knip om 11.00 uur. Voor schippers die mee willen varen en een ligplaats hebben in Voorschoten bestaat de mogelijkheid om om 10.30 uur in konvooi te vertrekken vanuit de Molensloot/Kerksloot in de richting van De Knip.

Burgemeester Bouvy en wethouder Nieuwenhuizen zullen hen daar ontvangen voor de start van een feestelijke dag, in het teken van de watersport, het erfgoed en recreatie en toerisme. Genodigden en publiek worden na de openingshandelingen uitgenodigd mee te varen naar Leidschendam en vervolgens Voorburg.

Het verdere programma ziet er als volgt uit:

Te Leidschendam-Voorburg
13.00 uur aankomst bij Houtzaagmolen de Salamander. Hier verzamelen ook gasten en deelnemers die niet naar Voorschoten zijn gegaan. Er is daar koffie met de bekende molenspeculaas en een gratis rondleiding in de molen met zaagdemonstraties.
14.00 uur afvaart naar de Sluis van Leidschendam. In de sluis wordt het publiek uitgenodigd verder mee te varen.
14.30 uur ophalen jeugdleden Hubertus Brandaan op hun locatie. We liggen daar een paar minuten stil om de scouts de gelegenheid te geven te vertrekken.
14.40 uur doorvaren naar de Oude Haven in Voorburg
15.00 uur aankomst in Voorburg. Aldaar een borrel en ijsjes voor de jeugd verzorgd door Watersportvereniging Leidschendam e.o. (de borrelhapjes worden verzorgd door restaurant Bernard), korte presentaties van de deelnemers (facultatief) en officiële opening door de wethouder van het recreatieve seizoen. Tevens afsluiting van de erfgoeddag (musea en activiteiten zijn gratis te bezoeken)
16.00 uur Terugvaren richting Leidschendam en Voorschoten (de sluis kan tot 22 uur worden gepasseerd).

Belangstelling om mee te doen? Meld je dan per email aan bij Harry Kortman.

Het volledige programma van de 2e Erfgoeddag in Leidschendam-Voorburg vind je hier. De kaart met de locaties van de activiteiten download je hier.