Lid worden

Elk bedrijf dat actief is in Voorschoten of een sterke binding heeft met Voorschoten kan lid worden van onze Ondernemersvereniging. Het bestuur beslist over de toelating. Bij een afwijzing kan een beroep worden gedaan op de algemene vergadering. Wij adviseren bedrijven ook altijd lid te worden van de organisatie van en/of samen te werken met de ondernemers in de eigen directe omgeving, zoals Centrum Ondernemers Voorschoten (COV), Winkelcentrum Hofland (WCH), Winkelcentrum Adegeest (WCA), Vereniging Centrum Horeca Voorschoten (VCH), het overleg van de kooplieden van de (vrijdagse) weekmarkt (MOV) en Vereniging Ondernemers Dobbewijk. Hebt u belangstelling? Meld u dan aan via het aanmeldformulier.

De OVV is een hechte vereniging. Intern ligt de nadruk op onderlinge bijeenkomsten, vaak in combinatie met een lunch, borrel of diner, waar veel leden elkaar op informele wijze spreken en regelmatig ook zaken doen. De bijeenkomsten zijn ook vaak leerzaam, doordat er inleidingen zijn over voor ondernemers relevante onderwerpen of bedrijven van collega-ondernemers worden bezocht, waardoor nieuwe inzichten kunnen worden verworven. De OVV geniet dan inmiddels ook regionale bekendheid en verschijnt met enige regelmaat in de pers.

De OVV is ook nadrukkelijk een belangenbehartiger en is met name via het Economisch Overleg Voorschoten op regelmatige basis in gesprek met de Gemeente Voorschoten over onderwerpen die voor ondernemers van belang zijn. Ook worden nauwe contacten met de gemeenteraadsfracties onderhouden en wordt actief deelgenomen aan regionaal overleg.

Van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid geven wij verder blijk in de organisatie van lijsttrekkers- en andere debatten en door het geven van een gift aan een plaatselijk goed doel bij gelegenheid van ons tweejaarlijkse Ondernemersgala. Ook werken wij nauw samen met de gemeente bij de organisatie van netwerkavonden, waarin het thema duurzaam ondernemen aan de orde komt.