ondernemersprijs

Ondernemersprijs

In 2015 heeft onze vereniging het initiatief genomen tot het instellen van een tweejaarlijkse Ondernemersprijs Voorschoten. De eerste winnaar was Paul Bruijnzeels van La Casita, de tweede de gezamenlijke winkeliers van de Van Beethoven-Winkel-Laan.

Met deze ondernemersprijs willen wij de ondernemerszin in het dorp bevorderen. Het reglement voor de Ondernemersprijs vindt u hier.

Wij willen ondernemen graag stimuleren en in het zonnetje zetten. Want ondernemers zorgen voor initiatieven en dynamiek, maar ook voor werkgelegenheid en koopkracht en ze ondersteunen en sponsoren het lokale verenigings- en vrijwilligerswerk. Daarom hebben wij de Ondernemersprijs ingesteld.

Prijs

De prijs bestaat uit een kleinood plus een aanbod voor hulp aan de ondernemer in de vorm van begeleiding en advies bij de verdere uitbouw van zijn of haar initiatief. De twee andere genomineerden krijgen een oorkonde waarin de nominatie wordt vermeld.