OVV hoopt op bescherming bedrijventerreinen door regionale bedrijventerreinenstrategie

dobbewijk

OVV hoopt op bescherming bedrijventerreinen door regionale bedrijventerreinenstrategie

Uitgedaagd door de politieke redactie van Sleutelstad, 107.5 FM heeft onze voorzitter Frank ten Have onze visie uiteengezet over de nieuwe regionale bedrijventerreinenstrategie, die de afgelopen maanden op diverse plaatsen in onze regio, waaronder bedrijventerrein Dobbewijk is besproken. Hieronder vind je die visie.

In de Leidse regio (inclusief Katwijk) bestaat een groot tekort aan bedrijventerreinen. Dat is wat ons betreft zorgelijk, omdat er in onze regio een grote nadruk ligt op nieuwbouw van woningen, zonder tegelijkertijd extra werkplekken te creëren, waardoor de congestie en pendel in onze regio nog verder zullen toenemen. Met alle maatschappelijke, economische en ecologische (CO2 uitstoot) gevolgen van dien. De regionale bedrijventerreinenstrategie biedt wat ons betreft hopelijk bescherming tegen (verdere) transformatie van bedrijventerreinen naar woonwijken. Dat is hard nodig. Niet alleen moeten we de ruimte die we hebben voor bedrijven behouden, er is zelfs sterk behoefte aan vele hectares uitbreiding van bedrijventerreinen. Die zien we niet snel tot stand komen in onze regio die over weinig ruimte beschikt en veel nadruk legt op nieuwbouw van woningen. Daarom zullen we niet zozeer in moeten zetten op nieuwe ruimte, maar het zo goed mogelijk behouden én benutten van de al beschikbare ruimte. Dat betekent dus het beter benutten van bedrijventerreinen door herontwikkeling en meer vierkante meters bebouwing op de beschikbare ruimte. Voor Voorschoten bijvoorbeeld wordt op de Dobbewijk bestaande ruimte (oude gebouwen en hallen) gesloopt en nieuw gebouwd met uitbreiding en meer efficiënt gebruik van de ruimte. Tot slot wijzen wij u erop dat kleine bedrijven(terreinen) van minder dan een hectare niet onder het regiem van de bedrijventerreinenstrategie vallen. Ook daarop moeten we echter zuinig zijn, zeker waar bedrijvigheid goed ingepast is in de bestaande omgeving. Ook die gebieden moeten niet zomaar getransformeerd worden naar woningbouwlocaties. Voor Voorschoten pleit onze ondernemersvereniging dan ook voor bijvoorbeeld een ruimtelijke visie op het gebied Hofweg (voormalig Rijksweg 11 tracé), waarin dat voor bedrijven behouden blijft, zodat bedrijven hierover duidelijkheid krijgen en in staat worden gesteld verbeteringen van het gebied voor ondernemers en de bedrijvigheid in het algemeen te realiseren.

Frank ten Have, voorzitter Ondernemersvereniging Voorschoten