OVV-visie op de bouwopgave tot 2030 voor Voorschoten

OVV-visie op de bouwopgave tot 2030 voor Voorschoten

Woningbouw wordt een zaak van concessies

Hoewel de woningmarkt wat (tijdelijk?) aan het afkoelen is, is het algemene besef er dat er nog steeds te weinig woningen zijn. Enerzijds in absolute zin (aantallen) en anderzijds in de behoefte van de woningzoekenden.

Het plan van minister Hugo de Jonge om 900.000 woningen te laten bijbouwen, krijgt volgens het Ministerie vorm. Er is een kaart van Nederland gemaakt waar deze woningen dan gecreëerd moeten worden. Voorschoten heeft de eer ook op die kaart te staan. Volgens het plan van Hugo moeten er in Voorschoten 666 woningen bijkomen.

Onze reactie is dat het aantal van 666 in eerste instantie laag lijkt. Het is echter een behoorlijk aantal. Feit is dat Voorschoten behoefte heeft aan veel woningen. De opgave vanuit de centrale overheid is dus “leuk om te weten” maar er moeten de komende jaren echt stappen gezet worden om Voorschoten leefbaar te houden voor alle Voorschotenaren, opdat onze bijnaam “Parel aan de Vliet” niet alleen in financiële zin opgevat gaat worden.

De doorstroom van woningzoekenden stokt. Veel ouderen wonen in veel te grote huizen en zouden best wel naar een mooi appartement willen verhuizen. Echter het betaalbare aanbod voor dit segment is niet aanwezig. En jongeren die geboren of getogen zijn in ons dorp hebben al helemaal geen opties. We lopen dus het risico dat onze toekomst vertrekt. Er wordt vaak gewezen naar de hogere hypotheekrente maar een single starter heeft momenteel niets te kiezen. En het huren van een betaalbare woonruimte voor onze jongeren ligt al helemaal niet in de mogelijkheden.

Gebeurt er dan niets? Op verschillende plekken in Voorschoten wordt thans gebouwd of gaat er gebouwd worden. Maar als we kijken naar de doelgroep waarvoor gebouwd wordt, dan is dat toch echt het hogere segment. Het Fortuyn van Voorschoten (de naam zegt het al) en Beresteijn zijn in aanbouw. Maar eigenlijk zijn dit geen projecten waar een “redelijk” normaal wonende inwoner even naar doorstroomt.

Eigenlijk liggen er alleen nog wat kansen in Starrenburg III. De gemeente heeft daar (net als voor toekomstige projecten) een target gegeven voor het percentage sociale woningbouw. Maar als de berichten kloppen, dan komt Starrenburg III niet van de grond door onenigheden over de plannen.

Daarnaast heeft de gemeente de omgevingsvisie Centrum gepresenteerd. Een plan om het centrum voldoende aantrekkelijk te houden voor ondernemers (detailhandel/horeca) maar vooral ook om kansen te benutten voor de bouw van aantrekkelijke woningen in en rond het hart van het dorp. Om hier te bouwen voor de juiste doelgroep en om het financiële plaatje haalbaar te laten zijn, zullen we wel meer “de lucht in” moeten.

Oproep aan alle betrokkenen

Voorschoten is van ons allemaal en uiteraard moet er oog zijn voor ieders belang. Maar of het nu gaat om omwonenden die bezwaar maken tegen wijzigingen in bestemmingsplannen, esthetische visie bij hogere gebouwen of ontwikkelaars die niet het maximum uit een project kunnen halen, zonder passende woningbouw is Voorschoten straks een dorp voor alleen welgestelden en niet meer voor alle Voorschotenaren. Wij vinden daarom: Het is tijd voor concessies.

Foto: In Voorschoten wordt nu vooral gebouwd voor welgestelden. Wij bepleiten meer bouwen voor doorstroming van ouderen en starters.