Periodiek overleg gemeente met ondernemers; waarover praten we?

epvlogo

Periodiek overleg gemeente met ondernemers; waarover praten we?

Vier of vijf keer per jaar heeft het Economisch Platform Voorschoten (EPV) bestaande uit vertegenwoordigers van Ondernemersvereniging Voorschoten, de Centrum Ondernemers, Horeca, Dobbewijk, Marktkooplieden en de Winkelcentra Adegeest en Noord Hofland overleg met de gemeente in de personen van de wethouder en ambtenaren Economische Zaken. Ik wil eens schetsen waarover we het op 11 september hadden.

Algemene thema’s die altijd wel terugkomen waren handhaving, bereikbaarheid en ruimte voor ondernemen. Maar concreet? Allereerst leuk te melden dat het (nieuwe) college van B&W komt met een voorstel voor verruiming van de winkelopeningstijden. Lange tijd een wens van één van de tuincentra en de supermarkten om de openingstijden op zon- en feestdagen helemaal gelijk te trekken met de regio. Er komt nu een voorstel naar de raad, om dit nog voor de Kerst te regelen. Daarnaast hadden we het uitgebreid over de bereikbaarheid en met name het knelpunt Lammenschansplein. Onze grote zorg is dat als de werkzaamheden daar eenmaal beginnen (we hebben lang aangedrongen op het vervroegen hiervan) Voorschoten nog minder bereikbaar zal worden. En als er extra, tijdelijke maatregelen nodig zijn om de doorstroming te garanderen (liefst verbeteren) tijdens de verbouwing van het Lammenschansplein, willen we dat onze gemeente daarop aandringt bij de uitvoerende instanties. Mogelijk zal dat extra kosten met zich meebrengen, maar we hebben als gemeente al financieel fors bijgedragen aan de RijnlandRoute, waaraan de verbeteringen bij het Lammenschansplein gekoppeld zijn. Bovendien viel de aanbesteding voor de RijnlandRoute tunnel mee, wat een financiële meevaller voor de provincie opleverde zonder dat Voorschoten daarvan meeprofiteerde. Dus daarmee kan de provincie indien nodig mogelijke extra werkzaamheden best bekostigen. En daarnaast: al jaren pleiten we ervoor de bruggen bij het Lammenschansplein niet open te stellen tijdens de spitsuren voor vaartuigen en de stoplichten bij de Churchilllaan/Voorschoterweg in Leiden langer groen te houden voor verkeer vanuit Voorschoten. Nu is het na drie auto’s al weer rood.

Andere thema’s waren de bouwprojecten en mogelijk toekomstige bouwprojecten. Na de oproep van de nieuwe eigenaar van het voormalige Mexx terrein in de Dobbewijk om daar woningen te willen bouwen, heeft het EPV luid en duidelijk verklaard dat in de regio is afgesproken géén bestaande bedrijventerreinen te transformeren, omdat er al een tekort aan is. Ook de gemeente onderschrijft dat. Elke baan die in de eigen omgeving wordt gecreëerd of behouden is (in potentie) een auto minder in de file. Ook voor nieuwe bouwprojecten/locaties (o.a. Moeder Godskerk, MOC terrein, Kruispuntlocatie) pleiten we voor een mix van woningbouw en werklocaties. We erkennen dat het nodig is om meer woningen te bouwen zeker ook voor starters. Maar er moet ook een evenwicht blijven tussen woon- en werklocaties. Dat verbetert de levendigheid in de wijken, creëert en behoudt banen in het dorp en geeft extra bestedingsimpulsen bij onze lokale retailers, horeca en andere ondernemers. Want – weet u nog ?- een dorp zonder ondernemers is een dood dorp….

Frank ten Have, voorzitter OVV en EPV