Rondje Dobbewijk: netwerken 2.0

Schermafdruk 2016-07-01 15.11.17

Rondje Dobbewijk: netwerken 2.0

Een nieuwe vorm van netwerken. Zo zou je het Rondje Dobbewijk kunnen noemen dat we op 24 juni organiseerden. 13 bedrijven, waaronder enkele niet-leden, zetten hun deuren open voor de ruim 60 deelnemers. Die kwamen door de relatief korte tijd (maximaal 2 ½ uur) en de vaak intensieve gesprekken lang niet bij alle dertien langs. Toch waren gastheren en gasten over het algemeen heel positief. De kwaliteit van de contacten was belangrijker dan de kwantiteit.

Hebben ontmoetingen tijdens ledenbijeenkomsten vaak een vluchtig karakter, nu was sprake van ontvangsten in de natuurlijke werkomgeving van een aantal ondernemers. En blijven bedrijfsbezoeken door hun massale aard regelmatig beperkt tot een algemeen verhaal en dito indruk nu konden de aard van het bedrijf en zijn drijfveren door de ondernemer veel uitgebreider worden uitgelegd. De deelnemers, die vanaf 14.30 uur druppelsgewijs arriveerden, bepaalden hun eigen gezelschap en route, waarbij de persoonlijke interesse de doorslag gaf. Zo kregen sommige bedrijven maar acht bezoekers. Maar die legden wel heel veel belangstelling aan de dag.

Rondrijroute
De gemeente had op het programma ingehaakt door de officiële opening van de pas gereed gekomen rondrijroute erop te laten aansluiten. Een rondleiding langs de route overlapte de laatste drie kwartier van ons programma. Behalve de ondernemers waren hiervoor ook raadsleden en buurtbewoners uitgenodigd. Een smet op het gebeuren vormde het terugtrekken op het laatste moment van de buurtvereniging van de feestelijkheden wegens een conflict over vermeende gevolgschade van de nieuwbouwactiviteiten. Namens de ondernemers voerde Mark van Rooyen als voorzitter van de Vereniging Ondernemers Dobbewijk (VOD) het woord. Hij hoopt wel dat de goede verhoudingen tussen de gemeente en alle ondernemers en buurtbewoners spoedig worden hersteld, want men blijft elkaar nodig hebben voor een goed leef- en werkklimaat.

Herhalen
De algemene indruk van de zonovergoten middag en avond was, dat dit netwerken 2.0 zeker voor herhaling vatbaar is. Er zijn nog genoeg bedrijven (van leden en niet-leden) die bezocht kunnen worden en er staan nog genoeg nieuwe bedrijfsvestigingen op het programma om een zinvolle herhaling mogelijk te maken. Een goed idee voor volgend jaar of 2018? We horen graag jouw mening.

Bekijk hier de foto’s.