Social media: investeren in kennis, tijd en discipline

Social media: investeren in kennis, tijd en discipline

Social media zijn prachtige, efficiënte, effectieve en goedkope middelen om je (potentiële) klanten en leveranciers te bereiken. Maar het gebruik daarvan vraagt wel een forse investering in kennis en tijd en een voortdurende discipline om er daadwerkelijk succesvol gebruik van te kunnen maken.

Dat betoogden Jasper Suijten (Spore Creation) en Manon Vonk (Vonkfactor 13) op onze avondbijeenkomst op 19 april over de zakelijke inzet van social media. Natuurlijk kun je ook (een deel van) dit werk uitbesteden (Manon en Jasper en diverse andere OVV-leden bieden daartoe diensten en tools), maar hoe dan ook zal je jezelf ook in meerdere of mindere mate in de materie moeten verdiepen om al dan niet samen met een adviseur de juiste keuzes te kunnen maken.

De eerste vragen die je je zelf moet stellen, zijn de in de communicatiewereld bekende 5xW+H (wie, wat, waarom, wanneer, waar en hoe). En als je daarop de antwoorden hebt geformuleerd, kun je op zoek naar het juiste kanaal of de juiste kanalen. Een zoektocht, die je regelmatig zult moeten herhalen, want de mogelijkheden, die een medium biedt, veranderen voortdurend en ook in de gebruikers daarvan zie elk jaar grote verschuivingen. Zo lieten Jasper en Manon zien dat WhatsApp, dat momenteel het grootste aantal gebruikers kent, veel meer mogelijkheden biedt dan een één op één contact of het delen van een bericht met een groep(je) en dat Facebook steeds meer gebruikers onder de alleroudsten kent, waar onder jongeren platforms als Instagram steeds populairder worden. Een ontwikkeling die ook erg opvalt, is dat beeld (stilstaand en bewegend) steeds belangrijker wordt, waar tot voor kort toch vooral geschreven tekst nodig was. Jezelf en/of je product of dienst goed presenteren is uiterst belangrijk, maar als een ander, die daar zelf geen enkel direct belang bij heeft, vertelt hoe goed je bent of je product of dienst is, komt dat nog veel geloofwaardiger over.

Vervolg?
Uit de enthousiaste reacties van de bijna 40 aanwezigen, maken we op dat de avond schreeuwt om een vervolg. Een vervolg in de vorm van een workshop waarin praktische zaken als een goed persoonlijk en bedrijfsprofiel, juiste headers en resultatenmetingen aan de orde kunnen komen en direct met de eigen laptop kan worden gewerkt om veranderingen door te voeren. Veel bezoekers gaven ook aan daarvoor best een financiële bijdrage over te hebben, gezien de vele tijd die in de voorbereiding en uitvoering hiervan moet worden gestoken.

Naslagmateriaal
Voor de deelnemers en andere geïnteresseerden hierbij de sheets, die op de avond werden getoond.

Dit bericht delen?