Spitsuurlezing Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Spitsuurlezing Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties

Op dinsdag 5 juli van 16 tot 18 uur organiseert ons lid Koeleman Accountants en Belastingadviseurs Voorschoten B.V. in de Bibliotheek op Wijngaardenlaan 4 te Voorschoten een spitsuurlezing over de wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties. Naast de nieuwe wet zelf komen aan de orde: De Afschaffing van het VAR-regime per 1 mei 2016, Modelovereenkomsten beoordeeld door de Belastingdienst en wat je moet weten en doen om risico’s te vermijden. Belangrijk voor jou als ZZP’er of als opdrachtgever.

De Wet Deregulering Beoordeling Arbeidsrelaties (DBA), het stelsel van modelovereenkomsten dat de VAR-verklaring vervangt, is kortgeleden ingevoerd. Maar wat moet jij hierover nu weten?

Door deze wet gaan opdrachtgevers en ZZP’ers werken met vooraf door de Belastingdienst beoordeelde Modelovereenkomsten. Zo krijg je als opdrachtgever meer verantwoordelijkheid voor het ondernemerschap van de ZZP’er (en meer risico)! Een vrijwaring vooraf, zoals bij de VAR, is per 1 mei jl. verleden tijd.

Het is zowel voor de ondernemer als voor de ZZP’er noodzakelijk om op de hoogte te zijn van de nieuwe regelgeving. Bij een niet juiste toepassing kunnen de fiscale en financiële gevolgen aanzienlijk zijn.

Mail voor meer informatie of aanmelden naar voorschoten@accountantskoeleman.nl of bel 071-5617950. Voor degenen, die zich hebben aangemeld, liggen sheets met de inhoud van de lezing klaar.

Dit bericht delen?