Subsidie voor als je wilt verduurzamen

duurzaamheid

Subsidie voor als je wilt verduurzamen

Vanuit Holland Rijnland waar Voorschoten ook toe behoort, ontvingen wij informatie over een mooi aanbod voor MKB-ondernemers die hun bedrijf willen verduurzamen. Je kunt tot maximaal € 1.000 krijgen om stappen te (kunnen) zetten, die daarvoor nodig zijn. Denk daarbij aan een cursus voor jezelf of een personeelslid, een bedrijfsscan, een advies op maat of de kosten van het lidmaatschap van een speciale club op dit gebied. Maar je mag ook zelf iets verzinnen, wat jij vindt dat nodig is.

Het werkt ongeveer als volgt: Je dient je idee per email of telefoon in bij LEADER Holland Rijnland. Dat bepaalt of het een zinvol idee is waarvoor subsidie kan worden verstrekt. Als dat het geval is, verzorgt men de inkoop daarvan en stuurt je een factuur voor de kosten minus 90% subsidie (tot een maximum van € 1000). Vervolgens wordt het idee uitgevoerd. Een uitgebreide beschrijving vind je via deze link.

Lijkt dit wel iets voor jou en jouw bedrijf onderneem dan snel actie. Want aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. En de subsidiepot is niet onbeperkt. Lukt het je om een subsidie binnen te halen, dan horen wij dat graag. En zeker als je er daardoor in slaagt, belangrijke stappen voor de verduurzaming van je bedrijf te zetten.