Taskforce Centrum Revisited: een straatje verder kijken!

schoolstraat

Taskforce Centrum Revisited: een straatje verder kijken!

In 2013 namen de Centrumondernemers en wij het initiatief voor een Taskforce Centrum. Daarvoor benaderden we de gemeente en in 2014 werd die Taskforce ingesteld. Vooral vanwege toenemende winkelleegstand en zorgen over de ontwikkeling van het centrum in economische zin. We zaten toen nog midden in de economische crisis. Vanuit de Taskforce kwamen hierna allerlei voorstellen en ook werd een centrummanager aangesteld. Gevolg: Er is in het centrum inmiddels een hoop gebeurd én verbeterd. Tegelijkertijd kunnen er nog veel meer dingen beter en liggen er nog diverse zaken ter besluitvorming, mede door veel wisselingen bij ambtenaren en wethouders aan de kant van de gemeente.

Nu, zes jaar verder, zien we opnieuw flinke en toenemende winkelleegstand en zorgen over de positie van de winkels in het centrum. Ook landelijk neemt die leegstand toe. Het aantal retailzaken die gestopt zijn, groeide in 2019 fors. De Taskforce Centrum, inmiddels een formeel adviesorgaan van de gemeente, lijkt zich echter vooral bezig te houden met de Voorstraat, de horeca en het verkeer. Het zou goed zijn als de Taskforce – samen met de Centrumondernemers en de gemeente – zich weer meer richt op het versterken van de winkelfunctie van het centrum en de positie van de Schoolstraat. Welke zaken kunnen we naar Voorschoten trekken, hoe kunnen we ondernemers stimuleren en de winkelfunctie van het centrum versterken? Want als er geen winkels meer overblijven, maakt het bijvoorbeeld ook niet zoveel meer uit of je er nu wel of niet mag fietsen….

Tijd om opnieuw de handen in elkaar te slaan. En met de nodige urgentie. Er staan inmiddels al heel wat zaken leeg en er komen er nog meer aan. Onder meer van oudere ondernemers die hun zaak willen verkopen omdat ze geen opvolgers hebben. Nieuwe, jonge ondernemers zijn van harte welkom en ook winkels en winkelformules van elders. Hoe gaan we die verleiden? En hoe zorgen we ervoor dat we nieuwe zaken aantrekken die ons dorp versterken en die passen in ons dorp? Tijd voor actie! Taskforce Centrum en gemeente, graag even weer meer aandacht voor het straatje verderop!

Frank ten Have, voorzitter OVV