Van de voorzitter

Frank ten Have

Van de voorzitter

Vanwege de huidige situatie hebben wij inmiddels meerdere malen als bestuur van de OVV digitaal vergaderd. Onze (fysieke) bijeenkomsten verwachten wij pas na de zomer weer te kunnen hervatten. Regelmatig hebben wij besproken hoe we onze leden, in deze voor velen moeilijke periode, kunnen steunen. Er is goed contact met de gemeente, we hebben veel informatie en doorverwijzingen op onze site opgenomen, we hebben geprobeerd de horeca te ondersteunen door onze campagne Thuis-uit-Eten.  Verder hebben we afgesproken dat we proberen onze leden ook te steunen door regelmatig(er) met nieuwsbrieven te komen en daarin steeds enkele leden in de schijnwerpers te zetten om te laten zien hoe iedereen tracht nieuwe mogelijkheden te vinden in deze crisis en ook om waar mogelijk en nodig snel nieuws te kunnen melden. Ook zullen we de artikelen over de leden in de lokale kranten laten opnemen. Dit vooral ook om aandacht te blijven vragen voor het belang van lokale ondernemers. Tijdens mijn nieuwjaarsspeech heb ik al benadrukt wat het belang is van ondernemers in de lokale gemeenschap: banen, belastingen, sponsoring etc. Wie had kunnen bevroeden dat dit een paar maanden later zo actueel zou worden? Grote angst voor faillissementen, kaalslag bij retail en horeca, toenemende leegstand in het centrum. Alle reden om steun te vragen voor onze ondernemers en winkeliers. Vandaar ook onze hartelijke steun aan de campagne Wees Loyaal, Shop Lokaal. Nu even geen online aankopen doen, maar gewoon onze eigen ondernemers steunen. Af en toe een lekkere maaltijd van een restaurant uit het eigen dorp met een mooi flesje wijn thuis op een mooi gedekte tafel. Niet bij Amazon maar bij onze eigen winkels nieuwe schoenen of kleding kopen. Voor het klussen bijvoorbeeld even naar Heijmans. Of als er toch geschilderd moet worden een lokaal schildersbedrijf inschakelen. We moeten met elkaar door deze nare periode heen komen.

Als OVV bestaan we dit jaar 25 jaar, wat we groots hadden willen vieren. We hopen dat volgend jaar alsnog te kunnen doen en dat iedereen daar dan nog gewoon bij kan zijn. Daarvoor moeten we elkaar waar dit kan helpen om deze periode door te komen. Als we daaraan als OVV een steentje kunnen bijdragen, horen we dat graag. Want daar zijn we voor.

Namens het hele bestuur: blijf gezond, blijf optimistisch en help elkaar!