Verkeer in de Dobbewijk

dobbewijkverkeer

Verkeer in de Dobbewijk

In 2019 is er in opdracht van de BIZ Vereniging Dobbewijk een verkeersrapportage opgesteld voor de Dobbewijk. In dat rapport is beschreven welke mogelijkheden er zijn om het verkeersverloop en de veiligheid in de Dobbewijk te verbeteren. Ook is onderzocht op welke wijze een dreigende verslechtering van de uitstraling kan worden voorkomen. In de rapportage zijn deze genoemde verkeersaspecten beoordeeld en zijn concrete oplossingsrichtingen aangedragen. Met de rapportage is de BIZ met buurtvereniging Recht door Recht (RdR) het gesprek aangegaan. Op basis van deze opgemaakte rapportage en de uitkomsten van het overleg met RdR is er besloten om een aanvullende rapportage op te laten stellen op het verkeersrapport uit 2019. Zie in de bijlage hiervan een samenvatting.

Op woensdag 1 september heeft het bestuur van de BIZ samen met buurtvereniging RdR de aanvullende rapportage aangeboden aan de wethouders Erika Spil en Paul de Bruijn.

Samen met buurtvereniging RdR zal de BIZ Vereniging Dobbewijk gericht in overleg gaan met de gemeente Voorschoten om te komen tot aanpassing van de huidige verkeerssituatie aan de hand van de conclusies en adviezen uit de rapportage, om zodoende te komen tot een nieuwe toekomstbestendige verkeerssituatie op bedrijventerrein Dobbewijk.

Voor meer informatie over het rapport kun je contact opnemen met parkmanager Raissa Koppenol raissa@parktrust.nl of tel: 06-57541775.

Zie hier de samenvatting van de rapportage.

Foto: Henk Overbosch (Buurtvereniging Recht door Recht), Erika Spil (wethouder), Paul de Bruijn (wethouder) en Mark van Rooyen (BIZ vereniging Dobbewijk) bij de overhandiging van het rapport aan de gemeente