Verplichte AOV of een broodfonds?

Manon Vonk

Verplichte AOV of een broodfonds?

In Den Haag wordt al heel lang gesproken over een verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ZZP’ers. De hamvraag is natuurlijk of ZZP’ers daar wel op zitten te wachten.

Zij zijn immers verknocht aan hun vrijheid. Een verplichte verzekering past daar niet in, roepen veel ZZP’ers. Maar zij zijn net als iedere andere Nederlander verplicht verzekerd tegen ziektekosten en als ze in een auto rijden zijn ze ook verplicht verzekerd. Waarom dan niet verplicht verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid?

Een van de meest gehoorde argumenten is dat arbeidsongeschiktheidsverzekeringen vaak (te) duur zijn. Zeker voor mensen met zware beroepen, zoals in de bouw. Een tweede argument is dat veel ZZP’ers een partner hebben met inkomen en dat als ze ziek worden, het inkomen van de partner voldoende is. Of dat ook zo is als men op jonge leeftijd volledig arbeidsongeschikt raakt, valt nog te bezien.

Gelukkig is er een vangnet voor ZZP’ers in de vorm van een broodfonds. Een broodfonds is géén volledig alternatief voor een AOV, maar biedt wel een vangnet voor maximaal twee jaar bij ziekte. Groot voordeel van deelname aan een broodfonds is dat je er een netwerk bij krijgt. Er is geen keuring aan de poort. Het ingelegde geld blijft van jou, ook als je het broodfonds verlaat. De enige twee voorwaarden voor aansluiten zijn dat je minimaal één jaar als ondernemer aan de slag bent en niet ziek op moment van toetreden.

In Voorschoten zijn inmiddels drie broodfondsen actief: Broodfonds Duivenvoorde, Broodfonds De Horsten en Broodfonds Voorschoten.

Deze drie broodfondsen zitten vrijwel vol. Dus is het tijd voor een vierde broodfonds in Voorschoten. Heb je belangstelling, meld je dan aan door een mail te sturen naar info@ondernemersverenigingvoorschoten.nl. En wil je meehelpen de kar trekken, geef dat dan ook aan!

Manon Vonk
Bestuurslid OVV