Verslag bijeenkomst ‘Meer groei, meer werk’

meergroei

Verslag bijeenkomst ‘Meer groei, meer werk’

De door het Werkgeversservicepunt in House of Vision georganiseerde bijeenkomst ‘Meer Groei, Meer Werk’ op 20 februari kende een verrassend grote opkomst uit zowel Voorschoten als Wassenaar. De vertrekkende Leidse wethouder Robert Strijk gaf een mooie inkijk in de ontwikkelingen in de regio en niet minder dan 13 werkzoekenden presenteerden zich aan de ondernemers. Met als verrassende uitkomst dat er direct al zeker 5 interessante contacten met aanwezige ondernemers werden gelegd, die waarschijnlijk tot tewerkstellingen voor kortere of langere tijd zullen leiden. Zo blijkt de aangetoonde economische groei direct meer werk(gelegenheid) op te leveren.

Robert Strijk liet zien dat centrumgemeente Leiden en dan vooral het Bio Science Park als banenmotor fungeert. En hij wees met name op de opgaven die de regio te wachten staan op het gebied van de woningbouw en bedrijfshuisvesting. Waar Voorschoten vorig jaar nog een toename met zo’n 70 woningen kende, bleek de nieuwbouw in Wassenaar nagenoeg tot stilstand gekomen.

Chantal Ekkel en Nasstassia Didden van het Werkgeversservicepunt wezen op de mogelijkheden de ondernemers te ontzorgen in hun zoektocht naar nieuw personeel. Toch bleek er wel enige discrepantie tussen vraag en aanbod te bestaan. Zo waren veel van de 13 werkzoekenden administratief en soms zelfs universitair geschoold, waar vooral veel ondernemers in de horeca om mensen staan te springen. Om een ‘match’ te krijgen vraagt dat van beiden de nodige flexibiliteit en inspanningen. Zo zullen veel werkzoekenden een maandag tot vrijdag en negen tot vijf uur mentaliteit moeten loslaten om aan het werk te raken en zullen werkgevers soms meer geduld moeten betrachten bij het inwerken van nieuw personeel. Maar door een goede begeleiding en de nodige (financiële) faciliteiten, verzorgd door het Werkgeversservicepunt is de kans van slagen heel groot.

Ben je op zoek naar nieuwe medewerkers en heb je de avond niet bijgewoond, dan raden we je zeker aan om met Chantal (06-46930361, chantal.ekkel@zhcwerkt.nl) of Nasstassia (06-46930436, nasstassia.didden@zhcwerkt.nl) contact op te nemen.