Verslag discussieavond

Voorschoten en Wassenaar moeten snel fundamentele keuzes voor toekomst maken

Over één ding waren de ondernemers van Voorschoten en Wassenaar het op dinsdagavond 16 mei roerend eens: Voorschoten en Wassenaar moeten snel fundamentele keuzes maken voor de toekomst van beide gemeenten. Want dat de plaatselijke overheden in de huidige constellatie sterk tekortschieten in hun dienstverlening naar burgers en bedrijven werd niet onder stoelen of banken geschoven. Ook zag men duidelijk in dat alle scenario’s pijnpunten met zich meebrengen. Van een dure en voor de direct betrokkenen moeizame ontvlechting van de huidige gezamenlijke werkorganisatie bij een zelfstandig verder gaan en het opgeven van een stuk zelfstandigheid en eigenheid bij een fusie met elkaar en/of andere gemeenten tot de keuze voor de regio waartoe men wil behoren en hoe ver de samenwerking in die regio moet reiken.

Voor de ondernemers staat een goed ondernemersklimaat voorop. Maar waar de één mogelijkheden ziet in een reorganisatie van Werkorganisatie Duivenvoorde tot een vanuit één punt aangestuurd apparaat, heeft een ander de moed daartoe opgegeven en pleit deze voor ontvlechting. Een algemeen gedeelde conclusie was dat de huidige constellatie met twee kapiteins op één schip niet werkt en in elk geval veranderd moet worden. Alleen dan kunnen opdrachten aan de werkorganisatie en de producten en diensten daarvan goed op elkaar worden afgestemd. Bij een eventuele fusie wordt de regiokeuze ook een hot item. De Voorschotense ondernemers zijn duidelijk meer geöriënteerd op Leiden en de Wassenaarse op Den Haag. Dat de samenwerking in de Leidse regio, waarin Voorschoten op dit moment nog volop participeert, in een stroomversnelling is gekomen, maakt de noodzaak van een keuze des te dringender. Overigens zullen volgens Erna Kortlang van BV Leiden de ondernemers uit Leiden een toetreding van een al dan niet met Voorschoten gefuseerd Wassenaar tot deze regio van harte toejuichen.

De ervaring in Leidschendam-Voorburg, ingebracht door MKB-voorzitter Benedikte Zijlstra, leert dat het minstens een decennium duurt, voordat de nieuwe werkelijkheid van één gefuseerde gemeente volledig is geaccepteerd. Mogelijk is de termijn voor een gemeente Voorschoten-Wassenaar korter, omdat het ambtenarenapparaat al bijna vijf jaar geleden is samengegaan.

De door voorzitter Jan Versteegh van VNO NCW Rijnland vakkundig geleide levendige discussie tussen de ondernemers in de zaal en een panel waarin naast de eerder genoemde personen ook de voorzitters van Ondernemersvereniging Voorschoten (OVV), Frank ten Have en Ondernemend Wassenaar (OW), Peter Römer plaats namen, gaf de ook in ruime mate opgekomen lokale politici, waaronder de wethouders Bremer en Mol van Voorschoten en Blommers van Wassenaar veel stof tot nadenken. Organisatoren OVV en OW blijven de ontwikkelingen op de voet volgen en zullen niet aarzelen zo nodig hun invloed opnieuw aan te wenden om de belangen van hun leden en de andere ondernemers ook in de toekomst veilig te stellen.

Dit bericht delen?