Vierde broodfonds voor Voorschoten

broodfonds

Vierde broodfonds voor Voorschoten

Al meer dan 150 ZZP’ers en andere kleine ondernemers in Voorschoten, Wassenaar en omgeving hebben zich aangesloten bij een broodfonds. Een geweldig succes voor het initiatief dat wij in 2015 namen om deze doelgroep aan een beperkte maar wel betaalbare arbeidsongeschiktheidsvoorziening te helpen. Omdat een broodfonds maximaal 50 leden telt, zitten de inmiddels drie gevormde fondsen ongeveer vol.

Maar we weten ook dat ons dorp en Wassenaar nog veel meer ZZP’ers tellen. Dus lijkt er plaats voor nog wel enkele broodfondsen. Daarom is er ook een vierde Broodfonds opgericht: Broodfonds Berbice.

Heb je belangstelling om in dat fonds deel te nemen, stuur dan een email naar bestuur.berbice@broodfonds.nl.  Desgewenst kun je ook op www.broodfonds.nl kijken wat een en ander inhoudt.