Vijf vragen aan….Marijke van Namen (Emmelle Coaching & Training)

Vijf vragen aan ….

Marijke van Namen | Emmelle Coaching & Training

Marijke van Namen (51) verzorgt de begeleiding op de werkvloer van mensen die door het WerkgeversServicepunt geplaatst worden bij Voorschotense ondernemers. Op deze manier heeft de ondernemer er nauwelijks omkijken naar en de medewerker maakt een vliegende start.

Wie is Marijke van Namen en wat doe je?
“Ik ben afkomstig uit een ondernemersgezin en heb het ondernemen met de paplepel ingegoten gekregen. Het mooie van ondernemen is uitdagingen zien en verantwoordelijkheid nemen. Na jaren in loondienst bij een bank gewerkt te hebben, ben ik daarna in het verzekeringswezen en vastgoedmanagement terecht gekomen. Het gedrag van mensen binnen een organisatie fascineert mij en dat is de reden dat ik zes jaar geleden mijn eigen coachpraktijk heb opgezet. Ik ben een gecertificeerd coach en trainer.”

Wat maakt jouw werk leuk?
“Mensen hebben de neiging om problemen die zij ervaren, privé of zakelijk, vaak bij een ander neer te leggen in plaats van bij zichzelf te rade te gaan. Mijn doel is mensen te laten ervaren wat zij zelf kunnen doen om anders/beter te functioneren. Ik richt mij met mijn eigen praktijk op bedrijven en hun werknemers. Ik word ingeschakeld als mensen dreigen vast te lopen. Vaak klopt de werkgever bij mij aan, maar ook de werknemer kan aankloppen. Ik probeer de vraag achter de vraag te achterhalen. Overigens kan het vastlopen op de werkvloer ook privé-gerelateerd zijn. Ik heb een zwijgplicht en de werknemer is mijn klant en alleen met zijn of haar toestemming wordt de werkgever geïnformeerd over zaken die spelen.”

Hoe verloopt de begeleiding via het WerkgeversServicepunt?
“Chantel Ekkel meldt de kandidaat, die dan vaak al geplaatst is, bij mij aan. Ik doe vervolgens een intake met de kandidaat waarbij zijn taken en verantwoordelijkheden op de werkvloer aan bod komen en waar hij of zij tegenaan loopt. Doel is om de kandidaat bewust te maken van zijn competenties. Dat betreft vaak motivatie en persoonlijk gedrag. Onder motivatie vallen dan zaken als initiatief en inzet tonen, zelfontwikkeling, discipline, ambitie en loyaliteit richting de organisatie. Bij persoonlijk gedrag komen zaken als aanpassingsvermogen, stressbestendigheid en flexibiliteit aan de orde. Alles om bij te dragen aan het succesvol functioneren in de nieuwe rol/functie. Deze begeleiding is op verzoek van de werkgever of van Chantal. Uiteindelijke doel is dat de kandidaat een contract krijgt aangeboden. Uitval voorkom je door samen met de kandidaat een ontwikkelplan te maken. Het totale traject omvat in totaal acht gesprekken om de twee weken.”

Wat is het voordeel voor de ondernemer?
“Iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans bieden, vraagt ook het een en ander van ondernemers. Zij zien natuurlijk ook wel wat beren op de weg. Alleen het biedt ook veel voordelen. Ze krijgen een gemotiveerde werknemer met ambitie, die loyaal is en zich vaak snel thuis voelt op de werkvloer. En als deze medewerker op de juiste manier ingezet wordt dan heb je een productieve en gezonde werknemer. Elke kandidaat is anders, dus het vraagt om maatwerk. Ik analyseer de medewerker en samen met hem of haar vinden we uit wat er nodig is om goed te functioneren. Het levert de ondernemer overigens ook een positief imago op. Je ziet vaak dat het de teamgeest versterkt, het inspireert en je ziet dat de werknemer zijn talenten ontwikkelt. Het valt absoluut onder sociaal ondernemen.”

Wat is het voordeel voor de werknemer?
“Het allergrootste voordeel voor de kandidaat is dat hij of zij weer ‘gezien’ wordt. Dat er waardering is voor hem of haar. Als je zo lang uit het arbeidsproces bent geweest, vergt het nogal wat om weer in de dagelijkse routine van werken te komen. Het is denken in mogelijkheden in plaats van in beperkingen. Je ziet de mensen opbloeien en dat is eigenlijk het mooiste wat er is. Ze worden zelfverzekerd en zijn zeer gemotiveerd. Het is een win-win voor zowel ondernemer als kandidaat. Ik vind het overigens bijzonder dat Chantal elke keer weer in staat is om de juiste kandidaat bij de juiste werkgever te plaatsen.”