Vliegende start Zorgtafel Voorschoten

Vliegende start Zorgtafel Voorschoten

Museum Voorschoten puilde uit met ruim 70 personen, die naar de onderlinge kennismaking van mensen in de zorg en aanverwante sectoren op dinsdagavond 10 april kwamen. Een aantal dat initiatiefnemer Reza Farsi in zijn stoutste dromen niet verwacht had. En niet alleen het aantal mensen was hoog. We telden ook heel veel disciplines: van huisartsen, fysio- en heel veel andere therapeuten tot mediators, leeftijdsbestendige bouwers en inrichters en loopbaancoaches. Dat Voorschoten zoveel kennis en kunde op het gebied van de zorg in huis heeft, was voor alle aanwezigen een openbaring. Er werd dan ook volop kennis gemaakt en informatie uitgewisseld.

Bij zo’n groot aantal personen was het ondoenlijk iedereen in de schijnwerpers te zetten. Daarom werd men verdeeld over 5 groepen, waarin wel intensief met elkaar kon worden gesproken. De groepen kregen ook elk een verschillende vraag mee die men uitgebreid met elkaar bediscussieerde. Rode draad in de discussies was dat men elkaar en elkaars expertise veel beter wil leren kennen om daarvan gebruik te kunnen maken om de klanten en patiënten nog beter van dienst te zijn. Regelmatige ontmoetingen, informatieve bijeenkomsten en een digitaal platform lijken daarvoor onmisbaar. Onontbeerlijk is hulp van officiële instanties als de gemeente en professionals op het gebied van internet en sociale media om dat op te zetten en in bedrijf te houden. Wethouder Nanning Mol (VVD) gaf met zijn aanwezigheid gedurende de hele avond en een korte toespraak aan het begin al duidelijk blijk het belang van dit initiatief in te zien en had daarom ook maar direct enkele ambtenaren meegenomen.

Maar zover is het natuurlijk nog lang niet. Dan zal eerst een organisatie op poten gezet moeten worden, die het vertrouwen krijgt van veel en liefst alle sectorgenoten in Voorschoten. Een tweede stap daarnaar kan worden gezet op een op 29 mei te houden vervolgbijeenkomst. In verband met de voorjaarsvakanties is de bijeenkomst drie weken later dan oorspronkelijk gepland. De voorbereidingen zijn in volle gang. Getracht wordt zelfs minister Hugo de Jonge (CDA) van Volksgezondheid, Welzijn en Sport naar Voorschoten te halen!

Bezoekers, die vooraf geregistreerd waren, ontvangen automatisch een uitnodiging voor de tweede bijeenkomst. Mensen wier gegevens niet bij de bezoekersregistratie bekend waren en een geschreven naamsticker ontvingen, wordt gevraagd zich via deze link op een andere pagina op deze site aan te melden. Voorschotense ondernemers in de zorg en aanverwante sectoren die de eerste bijeenkomst hebben gemist, blijven ook welkom. Zij kunnen zich op dezelfde manier opgeven.

Bekijk hier de foto’s van de bijeenkomst.