Voorlopig nog geen Algemene Vergadering en andere fysieke bijeenkomsten

sligro

Voorlopig nog geen Algemene Vergadering en andere fysieke bijeenkomsten

We hadden na het bekend worden van de versoepeling van de coronamaatregelen goede hoop dat we begin juli alsnog in sobere vorm de oorspronkelijk op 27 maart geplande Algemene Vergadering konden houden. Navraag bij De Gouden Leeuw leerde echter dat er aan de organisatie van een dergelijke bijeenkomst nog veel haken en ogen kleven, die ons hebben doen besluiten tot een verder uitstel tot in september of nog later. Zo kan men in de grootste beschikbare zaal in principe slechts 30 personen ontvangen, een aantal dat alleen met het nodige kunst- en vliegwerk kan worden uitgebreid tot maximaal 50. Bovendien kan men hooguit 10 personen per 10 minuten toelaten in verband met de verplichte registratie en gezondheidschecks. Wat in het laatste geval zou betekenen dat de eerst binnenkomende vijftig minuten geduld moet hebben voordat de vergadering begint. Ook een borrel na afloop blijkt nog niet mogelijk. Onze leden zullen dus nog langer geduld moeten hebben. We hopen dat in de zomerperiode de maatregelen verder versoepeld zullen worden, zodat we in de laatste vier maanden van dit jaar toch nog een groot deel van onze voorgenomen activiteiten kunnen uitvoeren. Uiteraard laten we als dat het geval is tijdig meer weten. Mocht je als lid nu of binnenkort behoefte hebben aan een andersoortig (virtueel) ledencontact laat het ons dan per email naar info@ondernemersverenigingvoorschoten.nl weten onder vermelding van het/de onderwerp(en), die je behandeld wenst te zien.

Bij de foto: Fysieke ontmoetingen, zoals op 5 november 2019 bij Sligro Leiden zitten er voor onze leden voorlopig nog niet in.