Voorschoten Fairtrade gemeente?

logo-ftg

Voorschoten Fairtrade gemeente?

Wassenaar is het al en Voorschoten wil het ook worden: Fairtrade gemeente. De gemeenteraad heeft daartoe in 2016 een motie aangenomen. Een werkgroep bestaande uit drie burgers, één of twee ondernemers, ambtelijk ondersteund door de gemeente moet de weg daarnaartoe voorbereiden en nadat de titel is toegekend erop toezien dat aan de voorwaarden voldaan blijft worden om die ook te behouden.

Momenteel is men nog op zoek naar (een) ondernemer(s) die in de werkgroep zitting wil(len) nemen.

Het bestuur roept iedereen met hart voor het milieu en duurzaamheid op dat te per email aan info@ondernemersverenigingvoorschoten.nl te melden. Wij vragen de wethouder dan voor hen een informatiesessie te beleggen, waarin precies wordt uitgelegd wat van de werkgroep wordt verwacht, waarna je wel of niet kunt besluiten daarin zitting te nemen.

Wil je hierover eerst meer weten? Hierbij een link naar de startnotitie van de gemeente.

Misschien ook wel goed om nu al te weten dat binnenkort wordt gestart met een nulmeting bij de gemeente en onder bedrijven en instellingen in het dorp.