Wethouder Mol roept op tot positieve en constructieve samenwerking

Nanning Mol

Wethouder Mol roept op tot positieve en constructieve samenwerking

Ondanks de financiële perikelen, die in 2017 voor heel veel hoofdpijn zorgden, keek wethouder Nanning Mol (VVD) tijdens onze nieuwjaarsbijeenkomst toch positief terug op de in maart eindigende gemeenteraadsperiode en is hij optimistisch gestemd over de toekomst. In zijn speech voor de ruim 100 aanwezigen wees hij, ondanks dat hij 2017 een rot jaar noemde, ook op het fraaie eindresultaat dat voor de bewoners en bedrijven bij de renovatie van de Dobbewijk werd bereikt en het schitterende nieuwe Deltaplein en Knooppunt in het centrum.

Verder gaf hij aan dat nog steeds hard gewerkt wordt aan de verbetering van de bereikbaarheid, dat er stappen worden gemaakt in de aanpak van het Lammenschansplein en dat ook de Taskforce Dorpscentrum resultaten boekt bij het versterken van ons dorpshart. Voor de verdere ontwikkeling daarvan heeft de gemeente budget vrijgemaakt.

Lof had hij ook voor de Stichting Wassenaar-Voorschoten Marketing die bezig is de toeristische en recreatieve sector verder te ontwikkelen en de ondernemers op de Rouwkooplaan, die de krachten hebben gebundeld om ook dit bedrijventerrein te verbeteren.

Mede dankzij de ondernemers zijn meer mensen met afstand tot de arbeidsmarkt toch aan werk gekomen wat een tekort in de uitkeringensfeer bij de gemeente van 8 ton in 2014 tot bijna nul nu heeft gereduceerd.

Voorschoten maakt in zijn ogen deel uit van de Leidse regio. Daarin zijn acht concrete projecten gestart om de economie te stimuleren. De ontwikkelde retailvisie deed veel stof opwaaien en werd wat Voorschoten betreft zeker op één punt weerlegd door de fantastische ontwikkelingen aan de Van Beethovenlaan. Toch is samenwerking met onze buurgemeenten hard nodig om de verwachte groei van de bevolking, bedrijven en verkeer in goede banen te leiden en onze regio groen, gezond en leefbaar te houden.

Voor de gemeente Voorschoten ziet hij voor de komende tijd vooral een faciliterende rol bij het ontwikkelen van nieuwe woon- en werklocaties op bijvoorbeeld het MOC-terrein, maar ook elders in het dorp. Hij wil ook dat inwoners, ondernemers en ambtenaren elkaar veel vaker ontmoeten en gaf zelf het goede voorbeeld, door de volledige crew van de afdeling Economische Zaken naar de bijeenkomst mee te nemen en aan de aanwezige ondernemers voor te stellen. En hij beloofde dat de enige nog openstaande vacature in het team binnenkort is ingevuld.

Wat de gemeente betreft, blijft samen werken van ondernemers, politiek en ambtenaren aan een nog beter en mooier Voorschoten het uiteindelijke doel voor 2018 en volgende jaren. Hij riep dan ook alle aanwezigen op tot een positieve en constructieve samenwerking.