Winkelcentrum Adegeest: beleid en realiteit

WCAdegeest_2

Winkelcentrum Adegeest: beleid en realiteit

In het afgelopen jaar is er regionaal gewerkt aan een gezamenlijke retailvisie van de gemeenten in de Leidse regio, waarin ook de gemeente Voorschoten heeft meegedaan. Ook de ondernemersorganisaties zijn hierin betrokken geweest. Er is gekeken naar de toekomstbestendigheid van winkelcentra, dorpscentra en buurtvoorzieningen. Het is een gegeven dat er teveel vierkante meters retail zijn, dat de profielen niet altijd duidelijk en eenduidig zijn en ook niet altijd aansluiten bij de consumentenprofielen van de gemeenten. Een van de uitkomsten is dat een aantal, vooral kleinere centra, als ‘niet toekomstbestendig’ is aangemerkt. Daar is  winkelcentrum Adegeest er één van.

Dat houdt in dat uitbreidingen in ieder geval niet zijn toegestaan en dat uitplaatsing/verplaatsing naar wel toekomstbestendige centra, zoals het dorpscentrum van Voorschoten, wordt voorgestaan.

Vanuit de toenemende leegstand van winkels en het overschot aan vierkante meters winkelruimte is dat mogelijk een begrijpelijke conclusie. Onze stelling was en is;  beter een goede ondernemer op een slechte plek dan andersom. Er is immers vooral gekeken naar de locatie. Ook sluiten gemeenten geen winkels. Wij hebben daarom de gemeente Voorschoten gevraagd wat dit nu concreet betekent voor de winkeliers in het winkelcentrum. Wat ons betreft zou dit in ieder geval moeten betekenen dat de gemeente openlijk uitspreekt dat de ondernemers daar niets in de weg wordt gelegd. Als zij moeten/willen investeren in hun zaak moeten ze ook bij hun financiers kenbaar kunnen maken dat het centrum planologisch wellicht ‘niet toekomstbestendig’ is maar dat voor een goede ondernemer, en die zitten er ook, absoluut de mogelijkheid is en blijft daar zijn zaak voort te zetten.

Juist ook deze locatie is belangrijk voor ouderen, die steeds langer thuis moeten wonen. De voormalige supermarkt moet zo spoedig mogelijk een nieuwe winkelbestemming passend bij de buurt krijgen. Onze oproep aan de gemeente is dan ook: laat publiekelijk weten dat de huidige winkeliers daar in ieder geval niets in de weg zal worden gelegd hun succesvolle zaken daar gewoon voort te kunnen zetten. Daar maken wij ons, met de winkeliers in het winkelcentrum Adegeest, al enige tijd hard voor. Het is maar dat u het weet. En tot ziens bij de slager, de slijter, het bloemenmeisje of welke andere zaak dan ook in ons eigen Winkelcentrum Adegeest.

Frank ten Have, voorzitter OVV