Zinvolle ontmoeting ondernemers-ambtenaren

meetandgreet6juni2017

Zinvolle ontmoeting ondernemers-ambtenaren

Dinsdag 6 juni organiseerden Ondernemend Wassenaar en onze vereniging samen met Werkorganisatie Duivenvoorde van beide gemeenten in het bedrijfsrestaurant van het Wassenaarse gemeentekantoor een ‘Meet & Greet’ voor de lokale bedrijven met ambtenaren, die inkopen en aanbestedingen verzorgen. Ruim 60 ondernemers en 20 ambtenaren maakten met elkaar en elkaars mogelijkheden kennis. Voor de ambtenaren interessant om een goede indruk te krijgen, waartoe het plaatselijke bedrijfsleven in staat is en voor de ondernemers van belang om erachter te komen welke gemeentelijke orders in het verschiet liggen, waarnaar ze wellicht kunnen meedingen.

In een toespraak halverwege de bijeenkomst benadrukte burgemeester Ch. B. Aptroot van Wassenaar, dat het plaatselijke bedrijfsleven in het licht van de wet- en regelgeving niet op een voorkeursbehandeling mag rekenen, maar dat beide gemeenten lokale ondernemers wel graag faire kansen willen geven. Hij riep in verband daarmee -voor zover ze dat al nog niet gedaan hadden- de aanwezige, maar ook de andere plaatselijke ondernemers op zich in te schrijven in de ondernemersregisters op de websites van beide dorpen (www.voorschoten.nl en www.wassenaar.nl). De ambtenaren raadplegen deze registers voor het aanvragen van offertes en het uitnodigen voor onderhandse aanbestedingen.

De ondernemers bepaalden zelf bij welke ambtenaren ze langs gingen. Zo kwamen hoveniers makkelijk in gesprek met mensen van de groenvoorzieningen en onderhoudsbedrijven met beheerders van het gemeentelijke vastgoed. Toch kon niet iedereen even makkelijk zijn of haar weg vinden, want met wie bijvoorbeeld een evenementenorganisator het beste contact kon opnemen, is door de uitgebreide en complexe organisatie van de lokale overheid niet altijd direct duidelijk. Gelukkig kent de werkorganisatie ook zogenaamde bedrijfscontactfunctionarissen tot wie een ondernemer zich ook met dit soort vragen kan wenden.

Naast burgemeester Aptroot waren ook de wethouders Mol (Voorschoten) en Blommers (Wassenaar) op deze eerste ‘Meet & Greet’ aanwezig, waarmee de dagelijkse besturen van beide dorpen duidelijk lieten blijken hoe zeer zij belang hechten aan een goede verstandhouding met de lokale bedrijven. Beide ondernemersverenigingen en de werkorganisatie blijven met elkaar in gesprek om te kijken hoe en wanneer de ontmoeting een vervolg krijgt.

Bekijk hier de toespraak van burgemeester Aptroot.