Zo is het begonnen

Zo is het begonnen

Op zaterdag 8 oktober vieren wij in de voormalige Kruispuntkerk het feit dat onze ondernemersvereniging in 1995 door een klein aantal plaatselijke ondernemers werd opgericht. Dat had eigenlijk al in 2020 moeten gebeuren, maar corona doorkruiste de plannen. Omdat we nu al een aardig eindje op weg zijn naar het gouden eeuwfeest, krijgt het feest het thema ‘A touch of gold’ mee. Waarom namen die ondernemers destijds het initiatief tot de oprichting en wat is er in ruim een kwart eeuw bereikt?

Niet gehoord

De belangrijkste reden voor de oprichting was dat de ondernemers in Voorschoten zich in de jaren voorafgaand aan de oprichting steeds minder gehoord voelden. Tot ver in de 20e eeuw waren we gewend een vooraanstaande rol te spelen in de plaatselijke samenleving en politiek.  Heel wat ondernemers waren de voormannen (voorvrouwen had je toen nog nauwelijks) van hun politieke partij en een aantal schopte het zelfs tot het wethoudersambt. Met de transformatie van Voorschoten van vooral een agrarisch naar een forensendorp veranderde dat beeld. Geboren en getogen Voorschotenaren moesten steeds meer plaats maken voor ‘import’ in de gemeenteraad. En de meeste ondernemers vonden dat eigenlijk wel best. Ze hadden wel genoeg te doen met het leiden van hun bedrijf. Tot ze erachter kwamen dat de van kleur verschoten plaatselijke maatschappij wel heel weinig aandacht begon te krijgen voor hun zaken en problemen. Vergunningstrajecten duurden steeds langer en werden al maar ingewikkelder. En de ruimte om te ondernemen steeds verder ingeperkt.

Handen inéén

Onze oprichters begrepen dat er wat moest veranderen. Voorschoten zou anders verworden tot een slaapdorp, waaruit alle dynamiek zou verdwijnen, ongetwijfeld gevolgd door een opslokken door een buurgemeente, die wel wat inwoners en bouwgrond zou kunnen gebruiken om zijn ambities naar steeds groter en steeds meer te kunnen realiseren. Een dorp zonder eigen bedrijvigheid is immers een dood dorp, zoals oud-voorzitter Hein Tipker placht te zeggen en gedoemd om zijn zelfstandigheid te verliezen. Eigen ondernemers zorgen voor een belangrijk stuk plaatselijke werkgelegenheid en ondersteunen ook de plaatselijke verenigingen en festiviteiten met geld en praktische hulp. Kortom ze helpen Voorschoten Voorschoten te laten zijn en blijven.

Maatschappelijk belang

Niet elke ondernemer was en is overtuigd van het maatschappelijk belang van een sterke ondernemersvereniging. Toch telden we na ruim vijf jaar al zo’n 100 leden en staat de teller nu op bijna 200. En ook de gemeente moest wennen aan een sterker ondernemersgeluid. Ondernemers zijn gewend snel en duidelijk te communiceren en dat werd ons niet altijd in dank afgenomen. Befaamd waren de nieuwjaarspeeches van Tipker, die bij toenmalig burgemeester Verver soms de stoom uit de oren deed komen. Onomwonden werd gezegd waar de gemeente in een voorbij jaar had gefaald. En nog steeds wijzen wij B&W en gemeenteraad bij voortduring op tekortkomingen in het beleid. Zoals het steeds doen van nieuwe dure onderzoeken in plaats van daadwerkelijk actie ondernemen.

Netwerk

Bijkomend voordeel van de oprichting bleek ook dat de ondernemers elkaar veel beter leerden kennen. Voor veel ondernemers is het onderlinge netwerk zelfs de belangrijkste reden om zich aan te sluiten. Het bestuur onderkende dat al snel en ging zorgen voor veel netwerkactiviteiten. Van bijeenkomsten, waar gezelligheid troef is tot voorlichtingsavonden waar men voor alle of een deel van de leden relevante informatie verstrekt over actuele onderwerpen. Wij hopen nog vele jaren door te gaan met de belangenbehartiging en het bijeen brengen van de Voorschotense ondernemers. Ondernemers die nog geen lid zijn, kunnen zich eenvoudig en snel aanmelden via de link bovenaan deze pagina. Wie het voor 3 oktober doet, kan samen met zijn of haar levenspartner dan ook nog het jubileumfeest meemaken. Een betere en gemakkelijkere introductie bij hèt ondernemersnetwerk van Voorschoten is niet mogelijk.

Ons jubileum vormde voor Museum Voorschoten aanleiding tot de expositie ‘De kracht van Ondernemend Voorschoten’. Officieel start deze op de dag van het jubileumfeest.