Zorgen bereikbaarheid houden ook ledenvergadering bezig

ovvalv2019

Zorgen bereikbaarheid houden ook ledenvergadering bezig

De zorgen over de bereikbaarheid van Voorschoten in de komende jaren vormden ook in onze Algemene Vergadering op 15 maart een belangrijk gespreksonderwerp. Voorzitter Frank ten Have hoopt dat de aandacht op provinciaal niveau hiervoor flink is aangewakkerd door de brandbrief die VNO NCW Rijnland en de ondernemersverenigingen in de Leidse regio op ons initiatief naar de statenfracties hebben gestuurd en dat die daarmee rekening houden als na de verkiezingen van 20 maart een coalitieakkoord wordt geschreven. Hij meldde dat het bestuur met betrekking tot dit dossier als een bok op de haverkist zit en heeft gehoord dat er diverse scenariostudies plaatsvinden om de overlast van het op de schop gaan van het Lammenschansplein en de Europaweg in Leiden zo veel mogelijk te beperken. Wij oefenen maximale druk uit om tot de beste oplossing te komen. Iedereen kan met suggesties bij het bestuur terecht, dat ze graag naar de autoriteiten zal doorleiden. Dat leverde er in de vergadering in elk geval al twee op: de Knipbrug openstellen voor gemotoriseerd verkeer en watertaxi’s invoeren tussen Voorschoten en de aan te leggen Park + Ride bij Vlietland.

Bestuurslid Manon Vonk besprak met de bijna 60 aanwezigen de uitslag van de in januari gehouden enquête onder de leden. Bijna een kwart van de leden had die ingevuld. Voor hen zijn onderling netwerken en de mogelijkheid om kennis te vergaren de belangrijkste redenen voor het lidmaatschap. Belangenbehartiging door de vereniging scoort ook hoog. Bezoeken aan de bedrijven van andere leden worden erg gewaardeerd en onderwerpen waar de komende tijd best aandacht mag worden besteed zijn onder meer actuele wet- en regelgeving, de inzet van social media, pensioenen en de ontwikkelingen bij de gemeente. Speciaal op zzp’ers gerichte bijeenkomsten hoeven niet zo nodig. Wel is er de behoefte om zichzelf nog beter binnen de vereniging te kunnen manifesteren en nieuwe contacten op te doen. Het activiteitenprogramma van de OVV sluit al goed op de wensen van de leden aan. Het bestuur en activiteitencommissie gebruiken de input om dat verder te verbeteren.

Na 12 jaar als secretaris te hebben gefungeerd nam Rabobankdirecteur Rob Joosten afscheid als bestuurslid. De reden voor zijn vertrek is dat zijn functie vervalt en hij de Rabobank verlaat. Fred Snelderwaard van Koeleman Accountants & Belastingadviseurs neemt het stokje van Rob over. Zoals gebruikelijk werd de bijeenkomst afgesloten met een uitstekende lunch verzorgd door Restaurant Floris V.

De presentatie van de enquête-uitslag vind je hier.